Rodinné zdieľanie a Apple ID pre dieťa

S Rodinným zdieľaním môžete pre deti vo veku do 13 rokov vytvoriť účet Apple ID. Účet Apple ID im umožní zapojiť sa do Rodinného zdieľania a používať ďalšie služby spoločnosti Apple, ako je napríklad iCloud, iMessage, FaceTime a Game Center.

Na účasť v Rodinnom zdieľaní musia mať všetci členovia rodiny svoj vlastný účet Apple ID. Deti vo veku do 13 rokov* si účet Apple ID nemôžu vytvoriť samy. Ako rodič alebo zákonný zástupca však organizátor rodiny môže poskytnúť overený rodičovský súhlas s tým, aby dieťa malo svoj vlastný účet Apple ID, a potom ho vytvoriť v mene dieťaťa. Ak už dieťa má účet Apple ID, môžete aktualizovať jeho e-mailovú adresu, dátum narodeniabezpečnostné otázky a ďalšie údaje. 

Keď pre dieťa vytvoríte účet Apple ID, automaticky sa pridá do rodinnej skupiny.

Kontrola spôsobu platby

Skôr než začnete, skontrolujte, či používate ako spôsob platby kreditnú kartu, debetnú kartu, službu Alipay alebo službu UnionPay. Spôsob platby si môžete skontrolovať na svojej stránke účtu Apple ID alebo v službe iTunes. 

Na dodržanie zákonov na ochranu súkromných údajov detí na internete musíte v rámci rodičovského súhlasu poskytnúť kód CVV, overovací kód odoslaný prostredníctvom SMS správy alebo bezpečnostný kód zo spôsobu platby. Ak máte uvedený iný spôsob platby, skôr než budete môcť pokračovať, vás požiadame, aby ste ho zmenili na kreditnú kartu, debetnú kartu alebo službu Union Pay.

Po vytvorení účtu Apple ID pre dieťa si môžete spôsob platby znova zmeniť.

Vytvorenie účtu Apple ID pre dieťa

Podľa nižšie uvedených krokov vytvorte účet Apple ID pre dieťa a potom ho pridajte do rodinnej skupiny. Keď dieťa pridáte do rodinnej skupiny, bude mať vlastný účet Apple ID, ktorý môže používať v ľubovoľnom zariadení Apple. Ako záchranná e-mailová adresa účtu dieťaťa slúži vaša e-mailová adresa, ktorú môžete spolu so zadanými bezpečnostnými otázkami použiť na obnovenie zabudnutého hesla.

Ak už dieťa má účet Game Center, ale nemá účet Apple ID, nemusíte preň vytvárať nový účet. Namiesto toho stačí vyhľadať jeho prezývku.

iPhone, iPad alebo iPod touch

 1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > Rodinné zdieľanie > Pridať člena rodiny a klepnite na položku Vytvoriť účet pre dieťa. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite do menu Nastavenia > iCloud > Rodina.
 2. Zadajte dátum narodenia dieťaťa a klepnite na položku Ďalej. Uistite sa, že ste zadali správny dátum.
 3. Prečítajte si informácie o rodičovskom súhlase a klepnite na položku Súhlasím.
 4. Zadajte požadované informácie o spôsobe platby a klepnite na položku Ďalej. Ak nemáte zadaný spôsob platby, musíte niektorý vybrať a pridať ho.
 5. Zadajte meno dieťaťa, klepnite na položku Ďalej, vytvorte mu účet Apple ID (pouzivatelskemeno@icloud.com) a klepnite na položku Ďalej.
 6. Podľa pokynov na obrazovke nastavte heslo, vyberte bezpečnostné otázky a nastavte dieťaťu účet. Vyberte heslo a bezpečnostné otázky, ktoré si zapamätáte vy aj dieťa.

Mac

 1. Prejdite do menu Apple > Systémové nastavenia > iCloud > Spravovať rodinu a kliknite na ikonu ikona pridania.
 2. Vyberte možnosť „Vytvoriť Apple ID pre dieťa, ktoré nemá účet“ a kliknite na položku Pokračovať.
 3. Zadajte dátum narodenia dieťaťa. Uistite sa, že ste zadali správny dátum.
 4. Zadajte Apple ID dieťaťa (pouzivatelskemeno@icloud.com), jeho meno, priezvisko a heslo a potom kliknite na položku Pokračovať. 
 5. Zadajte požadované informácie o spôsobe platby a kliknite na položku Súhlasím. Ak nemáte zadaný spôsob platby, musíte niektorý vybrať a pridať ho.
 6. Podľa pokynov na obrazovke nastavte heslo, vyberte bezpečnostné otázky a nastavte dieťaťu účet. Vyberte heslo a bezpečnostné otázky, ktoré si zapamätáte vy aj dieťa. Po vytvorení účtu Apple ID dostanete e-mail s potvrdením.

Ak má vaše dieťa účet Game Center

Ak chcete pridať dieťa mladšie ako 13 rokov*, ktoré už má účet Game Center, ale nemá účet Apple ID, postupujte podľa týchto krokov.

V iPhone, iPade alebo iPode touch so systémom iOS 10.3 alebo novším:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > Rodinné zdieľanie > Pridať člena rodiny.
 2. Zadajte prezývku dieťaťa v službe Game Center.
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. 

V Macu so systémom macOS 10.12.4 alebo novším:

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na položku iCloud.
 2. Kliknite na možnosť Spravovať rodinu.
 3. Kliknite na ikonu ikona pridania a potom zadajte prezývku dieťaťa v službe Game Center.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dieťa dostane správu, že má zadať heslo do služby Game Center. Po zadaní hesla sa dieťa stane členom skupiny Rodinného zdieľania.

Správa účtu dieťaťa

Deti môžu používať rovnaké funkcie Rodinného zdieľania ako ostatní členovia rodiny a v predvolenom nastavení majú prístup k rovnakej hudbe, filmom, TV seriálom, knihám a aplikáciám. Obsah, ku ktorému má dieťa prístup v zariadeniach, ktoré používa, môžete obmedziť. V zariadení so systémom iOS, v iTunes alebo v Macu môžete nastaviť obmedzenia alebo rodičovskú ochranu.

Pre deti vo veku do 13 rokov* je predvolene zapnutá funkcia Schvaľovanie nákupov. Ak túto funkciu nechcete používať, môžete ju vypnúť:

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > Rodinné zdieľanie a klepnite na meno dieťaťa. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite do menu Nastavenia > iCloud > Rodina a klepnite na meno dieťaťa.
 • V Macu prejdite do menu Apple > Systémové nastavenia > iCloud > Spravovať rodinu a kliknite na meno dieťaťa.

Ak funkciu schvaľovania nákupov vypnete, dieťa bude môcť uskutočňovať nákupy, ktoré vám budú účtované podľa zadaného spôsobu platby bez potreby vášho súhlasu.

Dieťa musí až do veku 13 rokov* zostať členom rodinnej skupiny. V prípade potreby však môžete dieťa presunúť do inej rodinnej skupiny.

*Vek sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti.

Služba FaceTime nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

Dátum zverejnenia: