Vymazanie účtu Apple ID

Spoločnosť Apple vám umožňuje kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu natrvalo vymazať účet Apple ID, aby ste mali kontrolu nad svojimi dátami a súkromím.

Tento článok obsahuje informácie o vymazaní účtu Apple ID a ponúka odpovede na najčastejšie otázky. Je dôležité, aby ste si túto stránku prečítali celú. Získate tak lepšiu predstavu o tom, čo sa pri vymazaní účtu Apple ID stane.

Informácie o vymazaní účtu Apple ID

Keď vymažete svoj účet Apple ID, detaily účtu a dáta, ktoré sú s ním spojené, sa natrvalo vymažú zo serverov spoločnosti Apple. Do účtu sa nebudete môcť prihlásiť a nebudete mať prístup k žiadnym dátam, obsahu ani službám, ktoré boli priradené k vášmu účtu Apple ID.

Fotky, videá, dokumenty a ďalší obsah, ktoré ste mali uložené v iCloude, sa natrvalo vymažú, nebudete môcť prijímať žiadne správy ani hovory smerované do vášho účtu cez iMessage, FaceTime alebo iCloud Mail a nebudete sa môcť prihlasovať do služieb, ako je napríklad iCloud, App Store, iTunes Store, Apple Books, Apple Pay, iMessage, FaceTime a Nájsť môj iPhone, ani ich používať. Zrušia sa tiež všetky dohodnuté stretnutia v obchode Apple Store a prípady podpory AppleCare.

Vymazanie účtu Apple ID je trvalé. Po vymazaní účtu ho spoločnosť Apple nemôže znova otvoriť ani aktivovať a nemôže obnoviť vaše dáta. Ak svoj účet momentálne neplánujete používať, ale zvažujete, že sa k nemu v budúcnosti vrátite, odporúčame vám ho namiesto vymazania dočasne deaktivovať (ak je to možné).

Skôr než požiadate o vymazanie účtu Apple ID

Skôr než požiadate o vymazanie účtu Apple ID, odporúčame vám vykonať niekoľko krokov. 

 • Zálohujte si dáta uložené v iCloude (vrátane obsahu, ktorý do iCloudu ukladajú aplikácie spoločnosti Apple alebo iných vývojárov) na miesto, ku ktorému máte prístup bez účtu Apple ID.
 • Stiahnite si zakúpený obsah bez ochrany DRM, skladby zo služby iTunes Match, ktoré nemáte skopírované, a ďalšiu hudbu a médiá.
 • Skontrolujte si aktívne predplatné. Po vymazaní účtu sa na konci fakturačného obdobia predplatné zruší.
 • Uložte si informácie súvisiace s produktmi a službami spoločnosti Apple, ktoré potrebujete alebo by ste mohli potrebovať.
 • Odhláste sa zo všetkých svojich zariadení. Predídete tak problémom s aplikáciami, ktoré používajú váš účet Apple ID alebo iCloud. Po vymazaní účtu sa vo svojich zariadeniach nebudete môcť odhlásiť z iCloudu ani vypnúť funkciu Zámok aktivácie služby Nájsť môj iPhone. Ak sa zabudnete odhlásiť, je možné, že po vymazaní účtu nebudete môcť zariadenie používať.

Trvalé vymazanie účtu Apple ID

Prihláste sa na stránke účtu Apple ID na Macu, PC, iPhone alebo iPade. Rolujte nadol do časti Údaje a ochrana súkromia a vyberte položku Spravovať údaje a ochranu súkromia. Na ďalšej stránke v časti Odstrániť účet vyberte možnosť Začať.

Keď požiadate o vymazanie účtu, dostanete jedinečný alfanumerický prístupový kód. Tento kód si bezpečne uschovajte. V krátkom časovom intervale, keď sa vaša žiadosť spracováva, môžete kontaktovať podporu spoločnosti Apple, oznámiť nám prístupový kód a my vám pomôžeme vašu žiadosť zrušiť, aby ste svoj účet Apple ID mohli ďalej používať. 

Po odoslaní žiadosti o vymazanie účtu Apple ID

Keď požiadate o vymazanie účtu Apple ID, overíme, či ste naozaj jeho vlastníkom. Ak bude overenie úspešné, detaily účtu Apple ID a dáta, ktoré sú s ním spojené, sa natrvalo vymažú zo serverov spoločnosti Apple. Od tejto chvíle sa už do svojho účtu nebudete môcť prihlásiť a nebudete mať prístup k žiadnym dátam, obsahu, službám ani stretnutiam spojeným s vaším účtom Apple ID.

Keď vymažete účet Apple ID, spoločnosť Apple vynaloží maximálne úsilie na to, aby vymazala všetky osobné údaje priradené k vášmu účtu. Sme však povinní uchovávať informácie o uskutočnených transakciách na účely finančných výkazov a takisto môžeme mať povinnosť zachovať určité informácie, ktoré by mohli byť potrebné na súdne vyrovnanie alebo k inému prebiehajúcemu právnemu konaniu.

Najčastejšie otázky

Čo sa po vymazaní účtu Apple ID stane s mojimi e-mailmi a správami v iCloude?

Po vymazaní účtu Apple ID sa natrvalo vymažú aj všetky vaše e-maily a správy v iCloude. Správy, ktoré vám budú ľudia odteraz posielať prostredníctvom iCloudu (Mail a iMessage), sa prestanú doručovať.

Čo sa stane s hudbou, filmami, TV seriálmi, knihami a aplikáciami zakúpenými prostredníctvom môjho účtu?

Keď vymažete účet Apple ID, nebudete už môcť s týmto účtom používať žiadne služby App Store, iTunes Store a Apple Books. Sú to okrem iného tieto služby:

 • Aktualizácia zakúpených aplikácií
 • Stiahnutie predtým zakúpených položiek
 • Synchronizácia zakúpeného obsahu s ochranou DRM do zariadení so systémom iOS
 • Kopírovanie zakúpeného obsahu s ochranou DRM z jedného počítača do druhého
 • Prehrávanie vypožičaného obsahu
 • Autorizovanie počítačov na prehrávanie zakúpeného obsahu s ochranou DRM
 • Prístup k službe iTunes Match (ak ju máte predplatenú)
 • Prístup k sériám v iTunes

Obsah bez ochrany DRM (Digital Rights Management), ako sú napríklad skladby zakúpené cez iTunes, bude po vymazaní účtu Apple ID fungovať normálne. Nebudete však môcť používať ani prehrávať obsah bez ochrany DRM, ktorý je uložený v iCloud Hudobnej knižnici. Pred vymazaním účtu by ste si mali stiahnuť všetky nákupy bez ochrany DRM, skladby zo služby iTunes Match, ktoré nemáte skopírované, a všetku ďalšiu hudbu a médiá.

Všetok zakúpený obsah s ochranou DRM, ako sú napríklad filmy, TV seriály alebo aplikácie, prestane fungovať alebo sa aktualizovať. Závisí to od typu obsahu. 

Čo sa po vymazaní účtu stane s mojím kreditom v obchode App Store alebo iTunes Store?

Nevyužitý zostatok kreditu vo vašom účte nie je možné po vymazaní účtu Apple ID uplatniť ani refundovať. Pred vymazaním účtu môžete tento zostatok minúť alebo môžete požiadať podporu spoločnosti Apple o jeho vrátenie. A ak máte u spoločnosti Apple nejaký dlh, musíte ho pred vymazaním účtu vyrovnať.

Čo sa stane s mojím predplatným?

Keď svoj účet vymažete, na konci fakturačného obdobia sa zruší predplatné služieb (napríklad Apple Music), úložiska v iCloude a služieb od iných poskytovateľov, ktoré ste si predplatili pod svojím účtom Apple ID alebo ktoré sú s ním prepojené.

Mám predplatné Apple Music cez svojho mobilného operátora. Čo sa s ním stane?

Ak ste si službu Apple Music predplatili cez svojho operátora a svoj účet ste prepojili s účtom Apple ID, ktorý chcete vymazať, naďalej budete môcť streamovať hudbu, ale prídete o prístup k niektorým funkciám služby Apple Music, ako je napríklad iCloud Hudobná knižnica. 

Som organizátor rodiny. Ako ovplyvní vymazanie môjho účtu ostatných členov rodiny?

Keď vymažete svoj účet, rodinná skupina sa rozpustí a všetci členovia rodiny stratia prístup k zdieľanému predplatnému alebo obsahu. Hudbu, filmy, TV seriály, knihy alebo aplikácie s ochranou DRM, ktoré sa predtým stiahli zo zbierok ostatných členov rodiny, nebudú môcť členovia rodiny ďalej používať.

Ak ste organizátorom skupiny Rodinného zdieľania, ktorej členom je dieťa, účet daného dieťaťa sa takisto vymaže. Pred odoslaním žiadosti o vymazanie účtu Apple ID však môžete účet dieťaťa preniesť do inej rodiny.

Môžem vymazať účet dieťaťa?

Ak ste organizátorom rodiny, v rámci žiadosti o vymazanie svojho účtu môžete požiadať o vymazanie účtu Apple ID svojho dieťaťa. O vymazanie svojho účtu Apple ID môže požiadať aj dieťa, ale bude potrebovať váš súhlas.

Dostanem online objednávky zo stránky apple.com/sk?

Áno. Aktívne online objednávky budú spracované ako zvyčajne, aj keď bol váš účet vymazaný.

Budú prebiehajúce opravy mojich produktov pokračovať aj po vymazaní účtu?

Áno. Pri vymazaní účtu Apple ID nedôjde k zrušeniu prebiehajúcich opráv. 

Práve niečo riešim s podporou spoločnosti Apple. Pomôže mi aj po vymazaní účtu?

Podpora spoločnosti Apple vám môže pomáhať aj po vymazaní účtu. Všetky aktuálne otvorené prípady sa však zrušia a nebudeme vám môcť pomáhať s problémami týkajúcimi sa vášho vymazaného účtu.

Môžem aj naďalej získať servis zariadenia v rámci programu AppleCare?

Áno. Ak sa na zariadenie vzťahuje program AppleCare, môžete pomocou neho získať servis aj po vymazaní účtu.

Zostanú moje naplánované stretnutia v obchode Apple Store platné aj po vymazaní účtu?

Nie. Naplánované stretnutia a rezervácie v obchode Apple Store sa po vymazaní účtu zrušia.

Využívam Program upgradu iPhonu. Musím ďalej splácať, aj keď bol môj účet Apple ID vymazaný?

Áno. Ak ste sa zaregistrovali do Programu upgradu iPhonu, musíte zariadenie ďalej splácať. Bez svojho účtu Apple ID si však pravdepodobne nebudete môcť cez internet objednať ďalší upgrade.

Čo sa po vymazaní účtu Apple ID stane s mojím účtom Apple Cash?

Po vymazaní účtu stratíte prístup k účtu Apple Cash. Ak máte na účte Apple Cash nejaký zostatok, nemôžete svoj účet Apple ID vymazať. Ak máte zostatok, môžete ho pred vymazaním účtu minúť, môžete ho previesť na iného používateľa alebo iný bankový účet alebo môžete kontaktovať podporu spoločnosti Apple a požiadať o vyplatenie zvyšných prostriedkov.

Ak v banke, ktorá vydáva účet Apple Cash, ešte nemáte overenú svoju identitu, banka nebude mať dostatočné informácie na to, aby mohla vo vašom mene odoslať námietku, vystaviť výpis po vymazaní účtu alebo poskytnúť prístup ku kreditu u obchodníka prijatému po vymazaní účtu.

Čo sa po vymazaní účtu Apple ID stane s mojimi dopravnými kartami v službe Apple Pay?

Po vymazaní účtu Apple ID stratíte prístup k dopravným kartám, ktoré máte nastavené v službe Apple Pay. Zostatok môžete pred vymazaním minúť alebo môžete kontaktovať dopravcu a požiadať ho o refundáciu zostávajúcich prostriedkov. Spoločnosť Apple vám tento zostatok alebo refundovateľný servisný poplatok spojený s dopravnou kartou nevyplatí.

Môže ma spoločnosť Apple po vymazaní účtu aj naďalej kontaktovať?

Keď vymažete svoj účet Apple ID, váš priradený e-mail a ostatné kontaktné informácie sa po niekoľkých dňoch vymažú zo všetkých poštových zoznamov spoločnosti Apple. Po vymazaní vášho účtu bude mať spoločnosť Apple obmedzené možnosti, ako vás kontaktovať v súvislosti s produktmi, zárukami, reklamáciami, spormi a rôznymi právnymi úkonmi, na základe ktorých by ste mohli mať nárok na kompenzáciu od spoločnosti Apple. V niektorých prípadoch – ak ste nám napríklad poslali e-mail týkajúci sa aktuálneho problému – si môžeme ponechať spôsob, ako vás kontaktovať, ktorý nesúvisí s vaším účtom.

Okrem toho platí, že ak požiadate o vymazanie účtu Apple ID použitého na žiadosť o zamestnanie alebo na nábor v spoločnosti Apple, vymaže sa aj váš profil záujemcu o prácu, informácie s ním spojené a všetky naplánované rozhovory a schôdzky.

Ako zruším marketingové správy?

Keď vymažete účet Apple ID, automaticky vás odstránime zo všetkých poštových zoznamov spoločnosti Apple.

Čo sa stane, keď si rozmyslím už podanú žiadosť o vymazanie účtu? 

Počas spracovávania vašej žiadosti môžete kontaktovať podporu spoločnosti Apple s jedinečným alfanumerickým prístupovým kódom, ktorý ste dostali predtým, a my vám žiadosť pomôžeme zrušiť. Po vymazaní účtu nemôže spoločnosť Apple žiadosť zrušiť, znova otvoriť váš účet ani obnoviť vaše dáta.

Môže mi spoločnosť Apple poskytnúť informácie o tom, ako spracúva moje dáta?

Áno. Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo iných tém, kontaktujte nás.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: