Ak sa Mac reštartoval v dôsledku problému

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa vám počítač neočakávane reštartuje alebo vypne, alebo ak sa zobrazí správa o tom, že sa počítač neočakávane reštartoval alebo vypol v dôsledku problému.

Neočakávané reštartovanie

V zriedkavých prípadoch sa v Macu môže vyskytnúť softvérový alebo hardvérový problém, ktorý vyžaduje, aby sa Mac reštartoval. Po opätovnom spustení sa môže zobraziť správa o tom, že sa v dôsledku problému počítač reštartoval.

Neočakávané reštarty sú zvyčajne spôsobené softvérom, ktorý je v Macu nainštalovaný, alebo zariadeniami pripojenými k Macu. Ak sa Mac v dôsledku daného problému reštartuje pri každom pokuse o spustenie, nakoniec sa môže vypnúť. Skontrolujte softvér a hardvér v Macu vykonaním nasledujúcich krokov.


Skontrolujte softvér

Ak je problém spôsobený softvérom v Macu, môže pomôcť jeden z týchto krokov:


Skontrolujte hardvér

Prečítajte si, ako skontrolovať pripojené zariadenia a ďalší hardvér.

Najskôr skontrolujte periférne zariadenia

Ak k Macu nie sú pripojené žiadne zariadenia, prejdite na ďalšiu časť.

  1. Vypnite Mac.
  2. Odpojte všetky periférne zariadenia, ako sú pevné disky alebo tlačiarne. Ak máte stolný Mac, uistite sa, že je k nemu pripojený len displej, klávesnica a myš.
  3. Zapnite Mac.
  4. Používajte Mac tak dlho, ako zvyčajne trvá, kým dôjde k neočakávanému reštartu.
  5. Ak dôjde k neočakávanému reštartu, použite postup na kontrolu internej pamäte RAM a hardvéru od iných výrobcov.
  6. Ak k neočakávanému reštartu nedôjde, vypnite Mac a po jednom pripájajte periférne zariadenia, kým nedôjde k neočakávanému reštartu.

Skontrolujte pamäť RAM a hardvér od iných výrobcov

Určité modely počítačov Mac sú vybavené vynímateľnou pamäťou (RAM). Ak ste nedávno nainštalovali pamäť alebo pevný disk (prípadne SSD disk), uistite sa, že sú kompatibilné a správne nainštalované. Ak je to možné, odstráňte ich a vykonajte test s pôvodnou pamäťou alebo diskom.


Viac informácií

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: