Používanie apky Saturácia kyslíkom na hodinkách Apple Watch

Apka Saturácia kyslíkom vám umožňuje kedykoľvek si zmerať okysličenie krvi priamo zo zápästia a poskytuje cenné informácie o vašej celkovej kondícii.

watchos7-blood-oxygen-app-icon

Merania pomocou apky Saturácia kyslíkom nie sú určené na lekárske použitie a slúžia len na všeobecné účely monitorovania kondície a zdravia.

Apka Saturácia kyslíkom je k dispozícii len v určitých krajinách a oblastiach a je podporovaná na hodinkách Apple Watch Series 6 a novších a na všetkých modeloch Ultra, pričom na hodinkách zakúpených v Spojených štátoch sa uplatňujú určité obmedzenia.*

Pozrite si, kde je apka Saturácia kyslíkom k dispozícii

Čo je kyslík v krvi

Hladina kyslíka v krvi predstavuje percento kyslíka, ktoré sú červené krvinky schopné dopraviť z pľúc do zvyšku tela. Vďaka znalosti toho, ako vaša krv zabezpečuje túto životne dôležitú funkciu, lepšie spoznáte svoju celkovú kondíciu.

Hladina kyslíka v krvi je u väčšiny ľudí na úrovni 95 až 100 %. Niektorí ľudia však vedú normálny život s hladinou kyslíka v krvi nižšou ako 95 %. Hodnoty namerané počas spánku môžu byť o niečo nižšie – u niektorých používateľov aj nižšie ako 95 %.

Ako používať apku Saturácia kyslíkom

Uistite sa, že spĺňate nižšie uvedené požiadavky, a nastavte apku Saturácia kyslíkom podľa uvedených pokynov.

Čo potrebujete

Nastavenie apky Saturácia kyslíkom a snímanie na pozadí

 1. Na iPhone otvorte apku Zdravie.

 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa výzva na nastavenie nezobrazí, klepnite na tab Prechádzať a potom klepnite na Dýchanie > Saturácia kyslíkom > Povoliť.

  ios-17-iphone-14-pro-health-enable-blood-oxygen
 3. Keď nastavenie dokončíte, otvorte na hodinkách Apple Watch apku Saturácia kyslíkom a zmerajte si hladinu kyslíka v krvi.

Ak sa apka Saturácia kyslíkom na hodinkách Apple Watch stále nezobrazuje, môžete ju vyhľadať v App Store na hodinkách Apple Watch a stiahnuť si ju.

Apka Saturácia kyslíkom sa nainštaluje pri nastavovaní v apke Zdravie. Ak ste apku Saturácia kyslíkom vymazali a už ste predtým dokončili jej nastavenie, môžete ju nainštalovať znova z obchodu App Store na hodinkách Apple Watch.

Meranie hladiny kyslíka v krvi

Hladinu kyslíka v krvi si môžete pomocou apky Saturácia kyslíkom zmerať kedykoľvek.

 1. Uistite sa, že vám hodinky Apple Watch tesne, ale pohodlne obopínajú zápästie.

 2. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Saturácia kyslíkom.

 3. Nehýbte sa a otočte zápästie tak, aby hodinky Apple Watch smerovali nahor.

 4. Klepnite na Spustiť a 15 sekúnd nehýbte rukou.

  watchos-10-series-8-blood-oxygen-start
 5. Čakajte. Meranie trvá 15 sekúnd. Na konci merania dostanete výsledky.

 6. Klepnite na.

  watchos-10-series-8-blood-oxygen-results

Ako dosiahnuť najlepšie výsledky

watchos-10-series-8-blood-oxygen-proper-fit-for-reading
 1. Počas merania položte ruky na stôl alebo do lona. Zápästie položte dlaňou nadol v horizontálnej polohe a snažte sa vôbec nehýbať.

 2. Skontrolujte, či nemáte hodinky Apple Watch na zápästí príliš voľné. Remienok by mal byť nasadený tesne, ale pohodlne, a zadná strana hodiniek Apple Watch sa musí dotýkať zápästia.

 3. Zadná strana hodiniek Apple Watch musí tesne priliehať k zápästiu. Ak v tom bránia zápästné kosti, posuňte si hodinky o 2 až 5 cm vyššie (ďalej od zápästia).

Ďalšie faktory

Aj v ideálnych podmienkach sa môže stať, že hodinky Apple Watch nedokážu zakaždým zmerať hladinu kyslíka v krvi spoľahlivo. U malého percenta používateľov môžu rôzne faktory spôsobovať, že sa saturácia krvi kyslíkom nebude dať zmerať vôbec.

 • Na meranie môže mať vplyv prekrvenie pokožky (koľko krvi vám prúdi cez pokožku). Prekrvenie pokožky má každý človek iné a môže ho ovplyvňovať aj prostredie. Ak ste napríklad vonku v zime, prekrvenie pokožky na zápästí môže byť také nízke, že senzor nedokáže pre apku Saturácia kyslíkom získať žiadne údaje.

 • Výkon môžu ovplyvňovať aj trvalé alebo dočasné zmeny na pokožke, ako sú napríklad niektoré tetovania. Atrament, vzor a sýtosť niektorých tetovaní môžu blokovať svetlo zo senzora, čo apke Saturácia kyslíkom komplikuje meranie.

 • Ďalším faktorom, ktorý môže ovplyvňovať úspešnosť priebežného merania na pozadí alebo merania na požiadanie, je pohyb. Príčinou neúspešných meraní môžu byť aj určité pózy alebo gestá, napríklad paže zvesené pozdĺž tela alebo prsty zovreté v päsť.

 • Hladina kyslíka v krvi sa takisto nebude dať úspešne zmerať, keď ste v pokoji a máte príliš vysokú srdcovú frekvenciu (viac ako 150 úderov za minútu).

Informácie o meraní na pozadí

Ak máte zapnuté merania na pozadí, apka Saturácia kyslíkom na hodinkách Apple Watch meria hladinu kyslíka v krvi priebežne v nepravidelných intervaloch. Zvyčajne vtedy, keď sa nehýbete. V závislosti od úrovne vašej aktivity sa môžu počet meraní a intervaly medzi meraniami každý deň líšiť. Meranie kyslíka v krvi využíva jasné červené svetlo, ktoré ožaruje zápästie a môže tak byť viditeľnejšie v tmavých prostrediach. Ak vás toto svetlo ruší, môžete merania na pozadí vypnúť.

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Nastavenia.

 2. Klepnite na Saturácia kyslíkom a vypnite možnosti V režime Môj čas na spánok a V režime divadlo.

  watchos-10-series-8-settings-blood-oxygen

Ak je zapnuté nastavenie Sledovanie spánku na Apple Watch, meranie saturácie kyslíkom prebieha len počas spánku.

Zobrazenie informácií v apke Zdravie

Všetky merania saturácie kyslíkom, či už na požiadanie alebo priebežné na pozadí, sa ukladajú do apky Zdravie v iPhone.

 1. Otvorte apku Zdravie.

 2. Klepnite na tab Prechádzať a potom klepnite na Dýchanie > Saturácia kyslíkom.

  ios-17-iphone-14-pro-health-respiratory-data

V prípade potreby môžete merania vyfiltrovať a zobraziť len tie, ktoré boli zhotovené počas spánku alebo vo vysokej nadmorskej výške.

Čo by ste mali vedieť

 • Merania pomocou apky Saturácia kyslíkom nie sú určené na lekárske použitie (vrátane samodiagnostiky alebo konzultácie s lekárom) a slúžia len na všeobecné účely monitorovania kondície a zdravia.

 • Apka Saturácia kyslíkom je určená pre používateľov starších ako 18 rokov.

Viac informácií

* Apka Saturácia kyslíkom nie je podporovaná na hodinkách Apple Watch SE ani v kombinácii s Rodinným nastavením. Možnosť merania saturácie kyslíkom už nie je k dispozícii na jednotkách Apple Watch predávaných spoločnosťou Apple v Spojených štátoch 18. januára 2024 alebo neskôr. Sú označené výrobnými číslami končiacimi na LW/A. Prečítajte si, ako identifikovať svoje hodinky Apple Watch.

Dátum zverejnenia: