Používanie Braillovho displeja Eurobraille Esys 12 alebo Esys 24 na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver

Pri používaní Braillovho displeja Eurobraille Esys 12 alebo Esys 24 na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver v iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy daného zariadenia.

Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver

Kláves displeja

Prechod na predchádzajúcu položku

Pravý joystick doľava

Prechod na nasledujúcu položku

Pravý joystick doprava

Posun o jednu stranu doľava

Ľavý joystick nahor

Posun o jednu stranu doprava

Pravý joystick nadol

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver

Kláves displeja

Prechod na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora

Pravý joystick nahor

Prechod na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora

Pravý joystick nadol

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver

Kláves displeja

Dvojité klepnutie na vybranú položku

Smerový kláves

Výber položky pod prstom

Stlačenie pravého joysticku

Čítanie

Akcia funkcie VoiceOver

Kláves displeja

Pozastavenie alebo obnovenie reči

Stlačenie ľavého kolieska alebo stlačenie pravého kolieska

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver

Kláves displeja

Prepnutie rozšíreného popisu stavu

Stavový smerový kláves

Prepínanie medzi dostupnými režimami výstupu Braillovho displeja

Ľavý joystick doprava

Posun Braillovho písma doľava

Koliesko doľava

Posun Braillovho písma doprava

Koliesko doprava

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: