Používanie Braillovho displeja HIMS Smart Beetle s funkciou VoiceOver na iPhone, iPade alebo iPode touch

Pri používaní Braillovho displeja HIMS Smart Beetle s funkciou VoiceOver na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia.

Ak chcete zabezpečiť, aby Braillov displej používal správnu tabuľku, uistite sa, že používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver

Kláves zariadenia

Aktivácia tlačidla Domov

F4

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver

Kláves displeja

Dvojité klepnutie na vybranú položku

Smerový kláves

Vrátenie akcie

F3

Aktivácia klávesu vysunutia

F2

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver

Kláves zariadenia

Prepnutie rozšíreného popisu stavu

Stavový smerový kláves

Posun Braillovho písma doľava

Rolovanie doľava

Posun Braillovho písma doprava

Rolovanie doprava

Univerzálny zoznam bežných príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy pre funkciu VoiceOver.

Dátum zverejnenia: