Aktualizácia informácií z dokladu o kúpe

Ak si chcete aktualizovať informácie o zariadení Apple, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Ak si chcete aktualizovať informácie, kontaktujte podporu spoločnosti Apple telefonicky. Ak máte program AppleCare, pred volaním si pripravte číslo zmluvy AppleCare, sériové číslo zariadenia a potvrdenie o predaji.

Dátum zverejnenia: