Utilizarea unui afișaj Baum Pronto! cu VoiceOver pe dispozitivul iPhone, iPad sau iPod touch

Atunci când utilizezi un afișaj Braille Baum Pronto! împreună cu funcția de navigare VoiceOver pe dispozitivul tău iPhone, iPad sau iPod touch, poți să folosești următoarele taste specifice fiecărui dispozitiv în parte.

În cazul respectivelor afișaje, pot fi utilizate următoarele comenzi de la taste, specifice fiecărui dispozitiv în parte:

  • Baum Pronto! 18
  • Baum Pronto! 40

Pentru a avea garanția că afișajul tău Braille utilizează tabelul corect, asigură-te că ai cea mai recentă versiune de iOS.

Navigare

Acțiune VoiceOver Tastă de pe afișaj
Deplasare la elementul anterior Joystick la stânga sau D1
Deplasare la elementul următor Joystick la dreapta sau D4
Derulare la stânga cu o pagină D2 + D4 + D6
Derulare la dreapta cu o pagină D1 + D3 + D5
Derulare în sus cu o pagină D3 + D4 + D5 + D6
Derulare în jos cu o pagină D1 + D4 + D5 + D6
Activare buton principal F1 sau D1 + D2 + D5
Accesare bară de stare F2 sau D2 + D3 + D4
Accesare centru de notificări D4 + D6
Accesare centru de control D2 + D5
Activare buton Înapoi (dacă este prezent) F3 sau D1 + D2
Deplasare la primul element D1 + D2 + D3
Deplasare la ultimul element D4 + D5 + D6
Enunțare a numărului paginii sau a numărului de rânduri afișate D3 + D4

Rotor

Acțiune VoiceOver Tastă de pe afișaj
Deplasare la elementul anterior cu configurare rotor Joystick în sus sau D3
Deplasare la elementul următor cu configurare rotor Joystick în jos sau D6
Selectare configurare rotor anterioară D2 + D3
Selectare configurare rotor următoare D5 + D6

Interacțiune

Acțiune VoiceOver Tastă de pe afișaj
Atingere dublă a elementului selectat Ruter
Selectare element de sub deget Apăsare pe joystick sau D3 + D6
Activare buton Mărire volum D3 + D4 + D5
Activare buton Micșorare volum D1 + D2 + D6
Activare tastă de ejectare D1 + D4 + D6
Activare tastă de ștergere D1 + D4 + D5
Activare tastă de retur D1 + D5
Activare tastă Tab D2 + D3 + D4 + D5
Activare taste Shift și Tab D1 + D2 + D5 + D6
Tăiere D1 + D3 + D4 + D6
Copiere D1 + D4
Lipire D1 + D2 + D3 + D6
Anulare D1 + D3 + D5 + D6
Refacere D2 + D3 + D4 + D6
Selectare text D2 + D5 + D6
Selectare tot  D2 + D3 + D5 + D6
Deselectare text D2 + D3 + D5
Activare sau dezactivare cortină de ecran  D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Fixare etichetă personalizată D1 + D2 + D3 + D4 + D6
Pornire ajutor VoiceOver D1 + D3

Citire

Acțiune VoiceOver Tastă de pe afișaj
Întrerupere sau continuare vorbire F4 sau D1 + D2 + D3 + D4
Începere citire pagină la elementul selectat D1 + D2 + D3 + D5
Începere citire pagină din partea de sus D2 + D4 + D5 + D6
Activare/Dezactivare vorbire D1 + D3 + D4

Braille

Acțiune VoiceOver Tastă de pe afișaj
Comutare descriere extinsă a stării Ruter stare
Panoramare Braille la stânga D2
Panoramare Braille la dreapta D5
Comutare istoric anunțuri D1 + D3 + D4 + D5
Ciclare prin modurile de ieșire Braille disponibile D1 + D2 + D4 + D5
Parcurgere moduri de introducere Braille disponibile D2 + D3 + D6

Află mai multe

Consultă comenzile Braille frecvente pentru navigarea cu VoiceOver pentru a vedea lista universală de comenzi.

Informaţiile despre produsele care nu sunt fabricate de Apple sau despre site-urile web independente care nu sunt controlate sau testate de Apple sunt furnizate fără recomandare sau aprobare. Apple nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte selectarea, funcţionarea sau utilizarea site-urilor web sau produselor de la terţi. Apple nu face niciun fel de declaraţii privind acurateţea sau fiabilitatea site-urilor web terţe. La utilizarea Internetului, riscurile sunt inerente. Contactează distribuitorul pentru informaţii suplimentare. Alte nume de companii şi produse pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

Data publicării: