Zmodyfikowanie tego elementu sterującego spowoduje odświeżenie tej strony

Status programu serwisowego Apple

Program serwisowy Apple, którego szukasz, został zakończony. Aby poznać aktywne programy, odwiedź stronę Programy serwisowe Apple.