Funkcje bezpieczeństwa w iPhonie i Apple Watch

Dowiedz się, jak używać iPhone’a i Apple Watch, aby otrzymać pomoc w nagłych wypadkach.

Jak nawiązać alarmowe połączenie głosowe

Jak używać funkcji Wykrywanie wypadków na iPhonie i Apple Watch

Funkcja Wykrywanie wypadków na iPhonie i Apple Watch służy do wykrywania poważnych wypadków samochodów osobowych i może powiadamiać służby ratownicze.

Naciśnij i przytrzymaj dwa przyciski na iPhonie

  1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk boczny oraz jeden z przycisków głośności, aż pojawi się suwak Połączenie alarmowe.
  2. Przeciągnij suwak Połączenie alarmowe, aby wezwać służby ratownicze.

Dowiedz się więcej o funkcji Połączenie alarmowe na iPhonie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny na Apple Watch

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny, aż pojawi się suwak Połączenie alarmowe.
  2. Przeciągnij suwak Połączenie alarmowe, aby wezwać służby ratownicze. 

Dowiedz się więcej o funkcji Połączenie alarmowe na Apple Watch

Używanie zablokowanego iPhone’a w nagłych wypadkach

Jeśli używasz iPhone’a innej osoby, możesz nawiązać połączenie alarmowe lub wyświetlić kartę medyczną właściciela bez odblokowywania telefonu. Kiedy wyświetlany jest zablokowany ekran, przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi iPhone’a lub naciśnij przycisk Początek. Stuknij opcję Alarmowe, a następnie nawiąż połączenie lub stuknij opcję Karta medyczna.

Więcej funkcji bezpieczeństwa

Automatyczne otrzymywanie pomocy dzięki funkcji wykrywania upadku

Zegarki Apple Watch Series 4 i nowsze umożliwiają wykonanie połączenia alarmowego w przypadku poważnego upadku. Jeśli nie będziesz się poruszać, Apple Watch automatycznie wezwie służby ratownicze, a następnie wyśle wiadomość z Twoją lokalizacją do kontaktów alarmowych.

Dowiedz się więcej o funkcji wykrywania upadku na Apple Watch

Konfigurowanie karty medycznej dla jednostek odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy

Pracownicy służb ratowniczych mogą wyświetlić Twoje najważniejsze dane medyczne, takie jak alergie, stan zdrowia i kontakty alarmowe, bez konieczności odblokowywania iPhone’a lub Apple Watch. Upewnij się, że te informacje są dokładne i aktualne.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu karty medycznej

Dzwonienie z iPada lub Maca

Funkcja Rozmowy przez Wi-Fi umożliwia kontaktowanie się ze służbami ratowniczymi na innych urządzeniach. Dowiedz się, jak skonfigurować funkcję Rozmowy przez Wi-Fi na iPadzie lub Macu.

Otrzymywanie alertów bezpieczeństwa

iPhone i Apple Watch powiadamiają Cię o wydaniu alertów alarmowych, rządowych lub dotyczących bezpieczeństwa publicznego.