Zmodyfikowanie tego elementu sterującego spowoduje odświeżenie tej strony
Etui Smart Battery Case

Program wymiany etui Smart Battery Case do telefonów iPhone XS, iPhone XS Max i iPhone XR

Firma Apple ustaliła, że w przypadku niektórych etui Smart Battery Case przeznaczonych dla telefonów iPhone XS, iPhone XS Max i iPhone XR mogą występować problemy z ładowaniem. Na dotkniętym tym problemem etui Smart Battery Case może występować co najmniej jeden z następujących objawów:

  • Po podłączeniu do zasilania etui nie ładuje się lub ładuje się z przerwami
  • Etui nie ładuje baterii telefonu iPhone lub ładuje ją z przerwami

Problem dotyczy etui wyprodukowanych od stycznia 2019 roku do października 2019 roku. Nie stanowi on zagrożenia bezpieczeństwa, a etui, które spełniają określone kryteria, będą wymieniane bezpłatnie przez firmę Apple lub Autoryzowany Serwis Apple.

Modele spełniające kryteria

Kryteria tego programu spełniają poniższe modele etui Smart Battery Case:

Smart Battery Case do telefonu iPhone XS
iPhone XS
Smart Battery Case do telefonu iPhone XS Max
iPhone XS Max
Smart Battery Case do telefonu iPhone XR
iPhone XR

Uwaga: ten program nie obejmuje żadnych innych modeli etui Smart Battery Case do telefonu iPhone.

Procedura wymiany

Aby wymienić etui Smart Battery Case, znajdź Autoryzowany Serwis Apple. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności serwisowych pracownicy serwisu sprawdzą, czy Twoje etui Smart Battery Case spełnia kryteria tego programu.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Informacje dodatkowe

Firma Apple może ograniczyć naprawę do kraju lub regionu, w którym urządzenie zostało pierwotnie kupione. W przypadku etui Smart Battery Case zakupionych w krajach członkowskich EOG usługa jest dostępna w krajach członkowskich EOG.

Ten program firmy Apple obejmuje etui Smart Battery Case zakupione na całym świecie i nie rozszerza standardowego zakresu gwarancji na te etui. Ten program nie ma wpływu na uprawnienia z tytułu prawa konsumenckiego.

Program obejmuje dotknięte problemem etui Smart Battery Case przez 2 lata od pierwszej sprzedaży detalicznej.

Dotknięte tym problemem etui będą utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Informacje aktualne na dzień 10 stycznia 2020 r.