Włącz skrypty JavaScript w przeglądarce, aby przesłać te informacje.
Zmodyfikowanie tego elementu sterującego spowoduje odświeżenie tej strony
iPhone 6s, iPhone 6s Plus

Program serwisowania telefonów iPhone 6s i iPhone 6s Plus z powodu braku zasilania

Firma Apple ustaliła, że niektóre urządzenia iPhone 6s i iPhone 6s Plus mogą się nie włączać z powodu awarii podzespołu. Ten problem dotyczy tylko urządzeń z ograniczonym zakresem numerów seryjnych, które wyprodukowano od października 2018 roku do sierpnia 2019 roku.

Jeśli uważasz, że ten problem wystąpił na Twoim urządzeniu, skorzystaj z poniższego narzędzia do sprawdzania numerów seryjnych, aby dowiedzieć się, czy Twój iPhone 6s lub iPhone 6s Plus spełnia kryteria bezpłatnej naprawy.

Valid Input Invalid Input

Komputer o wprowadzonym numerze seryjnym może spełniać kryteria tego programu. Wybierz poniżej opcję serwisową.

Urządzenie o wprowadzonym numerze seryjnym nie spełnia kryteriów tego programu z jednego z następujących powodów:
— Jego numer seryjny nie należy do zakresu, którego dotyczy problem.
— Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami to urządzenie było już serwisowane w ramach tego programu.
— Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami urządzenie nie spełnia już kryteriów bezpłatnego serwisu w ramach tego programu. W razie pytań skontaktuj się z nami.

Niestety wystąpił problem z przetwarzaniem żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Wprowadź numer seryjny.

To nie jest prawidłowy numer seryjny produktu Apple. Wprowadź numer ponownie. Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z nami.

Niestety wystąpił problem z przetwarzaniem żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Znalezienie numeru seryjnego jest łatwe. Zobacz, jak to zrobić.

Uwaga: ten program nie obejmuje żadnych innych modeli telefonu iPhone.

Proces serwisowania

Znajdź Autoryzowany Serwis Apple, aby przekazać telefon iPhone 6s lub iPhone 6s Plus do serwisowania. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności serwisowych pracownicy serwisu sprawdzą, czy Twój iPhone spełnia kryteria tego programu.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Przed serwisowaniem utwórz backup telefonu iPhone w iTunes lub iCloud. Dowiedz się więcej na temat przygotowywania telefonu iPhone do serwisowania.

Jeśli iPhone ma uszkodzenie zmniejszające możliwość wykonania naprawy, na przykład pęknięty ekran, przed serwisowaniem konieczne będzie jego naprawienie. Czasami może zostać naliczona opłata za dodatkową naprawę.

Informacje dodatkowe

Firma Apple może ograniczyć naprawę do kraju lub regionu, w którym urządzenie zostało pierwotnie kupione. W przypadku urządzeń iPhone 6s lub iPhone 6s Plus zakupionych w krajach członkowskich EOG usługa jest dostępna w krajach członkowskich EOG.

Osoby, które uważają, że ich iPhone 6s lub iPhone 6s Plus jest dotknięty tym problemem, a zapłaciły za naprawę urządzenia, mogą skontaktować się z firmą Apple w sprawie zwrotu kosztów.

Ten program firmy Apple obejmuje telefony iPhone 6s i iPhone 6s Plus zakupione na całym świecie i nie rozszerza standardowego zakresu gwarancji dla tych urządzeń. Ten program nie ma wpływu na uprawnienia z tytułu prawa konsumenckiego.

Program obejmuje dotknięte tym problemem telefony iPhone 6s i iPhone 6s Plus przez 2 lata od pierwszej sprzedaży detalicznej urządzenia.

Informacje aktualne na dzień 4 października 2019 r.