Apple - Ułatwienia dostępu

Przewodnik pierwsze kroki z VoiceOver

VoiceOver jest wbudowanym w macOS czytnikiem ekranu, który opisuje na głos, co znajduje się na ekranie oraz pozwala na obsługiwanie Maca przy użyciu gestów, klawiatury lub monitora brajlowskiego.

Okno dialogowe Witamy w VoiceOver z przyciskami Dowiedz się więcej, Używaj VoiceOver oraz Wyłącz VoiceOver na dole.
Panel Głosy w Narzędziu VoiceOver, zawierający ustawienia dotyczące języka angielskiego, francuskiego i japońskiego.

Pierwsze kroki

Ten przewodnik wyjaśnia, jak używać VoiceOver na Macu i zawiera listę poleceń VoiceOver jak łatwy odsyłacz. Wyjaśnia także, jak używać Narzędzia VoiceOver do konfigurowania VoiceOver.