macOS High Sierra

Nawigacja w oknach aplikacji przy użyciu miejsc okien

Możesz szybko nawigować w oknach aplikacji, używając miejsc okien. VoiceOver automatycznie tworzy zestaw miejsc okien dla danego okna aplikacji (w oparciu o wygląd okna) i umieszcza je w zestawie elementów. Miejsca okien obejmują kluczowe obszary okna aplikacji, takie jak pole wyszukiwania lub pasek boczny.

Możesz tworzyć własne miejsca w oknie, aby oznaczać nimi przyciski lub obszary okna, których używasz najczęściej.

  • Aby zobaczyć listę miejsc okien dla bieżącego okna aplikacji, naciśnij VO-U w celu otworzenia zestawu elementów, a następnie naciśnij klawisz ze strzałką w lewo lub w prawo, aż usłyszysz Miejsca okien.

  • Aby utworzyć miejsce okna dla wskazanej rzeczy, naciśnij VO-Command-Shift-}. W pojedynczym oknie można utworzyć nieograniczoną liczbę miejsc. Ostatnio używane miejsce okna pojawia się jako pierwsze na liście miejsc okien w zestawie.

  • Aby usunąć utworzone miejsce okna, naciśnij VO-Command-Shift-{.

Jeśli wygląd okna aplikacji ulegnie znacznym zmianom, a VoiceOver nie będzie mógł ustalić położenia istniejącego wcześniej miejsca okna, utworzy nowe miejsce, znajdujące się tak blisko oryginalnego, jak to możliwe.