macOS High Sierra

Korzystanie z Launchpada

Launchpad udostępnia pełnoekranową siatkę ikon reprezentujących aplikacje zainstalowane na Twoim Macu.

  1. Przejdź do Docka, naciskając VO-D, a następnie przejdź do ikony Launchpada, naciskając VO-Strzałka w lewo lub VO-Strzałka w prawo.

  2. Otwórz Launchpada, naciskając VO-Spacja.

    VoiceOver automatycznie rozpoczyna interakcję z siatką.

  3. Poruszaj się po siatce w dół, w górę, w lewo i w prawo, naciskając klawisze VO wraz z klawiszami ze strzałkami.

    Jeśli masz dużo aplikacji, Launchpad może mieć więcej niż jedną stronę. Aby wyświetlić pozostałe strony, przerwij interakcję z siatką, przejdź do przycisków wyboru na dole strony, a następnie wybierz jeden z przycisków wyboru.

  4. Aby otworzyć dowolną aplikację, naciśnij VO-Spacja.

    Jeśli chcesz opuścić Launchpada bez otwierania aplikacji, naciśnij klawisz Esc lub klawisze Fn-Tab.

Możesz przeciągać i upuszczać aplikacje, aby zmieniać ich położenie w Launchpadzie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przeciąganie i upuszczanie rzeczy.