macOS High Sierra

Korzystanie z Mission Control

Mission Control pokazuje wszystkie okna otworzone na biurku (VoiceOver nazywa je oknami w exposé), równo ułożone, pozwalając na łatwe znalezienie żądanego okna. Aplikacje na pełnym ekranie, aplikacje w widoku Split View oraz utworzone przez Ciebie przestrzenie robocze wyświetlane są na pasku Spaces (VoiceOver nazywa go paskiem przestrzeni), znajdującym się wzdłuż górnej krawędzi ekranu.

 1. Przejdź do Mission Control, naciskając klawisze Control-Strzałka w górę.

  Aby opuścić Mission Control bez wykonywania żadnej czynności, naciśnij te same klawisze ponownie.

 2. Wykonaj dowolną z poniższych czynności w Mission Control:

  • Aby otworzyć rzecz z grupy okien, przejdź do tej grupy, naciskając VO-Strzałka w lewo lub VO-Strzałka w prawo, rozpocznij interakcję z grupą, naciskając VO-Shift-Strzałka w dół, przejdź do żądanego okna, a następnie naciśnij VO-Spacja.

  • Aby otworzyć rzecz z listy przestrzeni, naciśnij VO-Strzałka w lewo lub VO-Strzałka w prawo, aby przejść do tej listy, naciśnij VO-Shift-Strzałka w dół, aby rozpocząć z nią interakcję, przejdź do danej rzeczy, a następnie naciśnij VO-Spacja.

  • Jeśli chcesz utworzyć przestrzeń biurka, naciśnij VO-Strzałka w lewo lub VO-Strzałka w prawo, aby przejść do przycisku Dodaj biurko na liście przestrzeni, a następnie naciśnij VO-Spacja.

  • Jeśli chcesz usunąć przestrzeń biurka, naciśnij VO-Strzałka w lewo lub VO-Strzałka w prawo, aby przejść do listy przestrzeni, naciśnij VO-Shift-Strzałka w dół, aby rozpocząć interakcję z tą listą, przejdź do przestrzeni, a następnie naciśnij VO-Command-Esc. Naciśnij Return, aby potwierdzić.

Możesz łatwo przechodzić między biurkami podczas pracy – po prostu naciśnij Control-Strzałka w prawo lub Control-Strzałka w lewo.