macOS High Sierra

Logowanie się na zaszyfrowanym koncie bez użycia VoiceOver

Jeśli włączysz FileVault, za każdym razem po obudzeniu Maca lub jego ponownym uruchomieniu musisz zalogować się na swoim koncie. VoiceOver nie jest dostępny w oknie logowania FileVault. Zależnie od używanego komputera, pozycja kursora w oknie logowania sygnalizowana jest przy użyciu syntezy mowy macOS lub przez serię dźwięków.

 1. Po uruchomieniu lub obudzeniu Maca naciśnij klawisze Command-F5, aby ustalić, czy wyświetlone jest okno logowania FileVault.

  Jeśli usłyszysz pojedynczy sygnał, oznacza to, że kursor znajduje się w polu nazwy konta i możesz rozpocząć logowanie. Przejdź do kroku 2.

  Jeśli nie słyszysz pojedynczego sygnału, być może okno logowania FileVault nie jest jeszcze wyświetlone. Zaczekaj chwilę i naciśnij ponownie Command-F5. Jeśli nadal nie słyszysz sygnału, może oznaczać to problem z szyfrowaniem dysku. Wyłącz Maca, a następnie włącz go ponownie. Rozpocznie się proces logowania z wyłączonym szyfrowaniem, w trakcie którego dostępna jest funkcja VoiceOver.

 2. Wpisz nazwę swojego konta, a następnie naciśnij Return.

  Jeśli usłyszysz podwójny sygnał, oznacza to, że wprowadzona została prawidłowa nazwa konta. Przejdź do kroku 3.

  Jeśli usłyszysz pojedynczy sygnał, oznacza to, że wprowadzona nazwa konta jest nieprawidłowa. Kursor pozostaje w polu nazwy konta. Wprowadzaj nazwę konta ponownie, aż usłyszysz podwójny sygnał.

 3. Wpisz hasło dostępu do swojego konta, a następnie naciśnij Return.

  Jeśli usłyszysz trzy sygnały, oznacza to, że wprowadzone hasło jest prawidłowe i trwa logowanie.

  Jeśli usłyszysz podwójny sygnał, oznacza to, że wprowadzone hasło jest nieprawidłowe. Kursor pozostaje w polu hasła. Wprowadzaj hasło ponownie, aż usłyszysz trzy sygnały.