macOS High Sierra

Korzystanie z czynności VoiceOver

Czynności VoiceOver umożliwiają tworzenie grup preferencji do określonych zastosowań. Na przykład, możesz utworzyć dwie czynności: jedną, używającą określonego głosu i zwiększającą szybkość mówienia podczas przeglądania katalogów w sklepach internetowych oraz drugą, używającą innego głosu i zmniejszającą szybkość mówienia podczas czytania artykułów.

Ustalanie czynności

 1. Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię Czynności, a następnie kliknij w przycisk dodawania , aby utworzyć czynność.

 2. Wprowadź nazwę czynności, np. „Zakupy w sieci”.

  Aby zmienić nazwę czynności, zaznacz ją w tabeli, naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz nową nazwę.

 3. Zaznacz pole wyboru dla każdych ustawień, które chcesz dostosować w tej czynności, a następnie kliknij w odpowiedni przycisk Ustaw.

  Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie ustawienia, które możesz dostosować, kliknij w trójkąt rozwijania po prawej stronie etykiety Ważne miejsca.

 4. Jeśli chcesz, aby VoiceOver automatycznie używał tej czynności w określonych aplikacjach lub witrynach internetowych, kliknij w przycisk Aplikacje i witryny www.

  Aby wybrać aplikacje, wybierz daną aplikację z menu podręcznego lub wybierz pozycję Inna aplikacja, aby przeglądać i wybierać aplikacje.

  Aby wybrać witryny, kliknij w Witryny, kliknij w przycisk dodawania , a następnie wprowadź adres URL witryny, na przykład www.apple.com. Aby usunąć witrynę, zaznacz ją na liście, a następnie kliknij w przycisk usuwania .

  Dana aplikacja lub witryna mogą być jednocześnie powiązane tylko z jedną czynnością. Jeśli wybierzesz aplikację lub witrynę powiązaną z inną czynnością, pojawi się pytanie, czy chcesz zmienić przypisanie.

Aby powielić skonfigurowaną czynność, zaznacz ją na liście, kliknij w przycisk czynności , a następnie wybierz Powiel czynność. Kopia nie uwzględnia aplikacji lub witryn przypisanych do oryginalnej czynności. Aby zmienić nazwę kopii, kliknij w jej nazwę na liście, a następnie wpisz nową nazwę.

Korzystanie z czynności

Gdy otworzysz lub przełączysz się na aplikację lub witrynę przypisaną do czynności, a szczegółowość ustawiona jest na średnią lub wysoką, VoiceOver poinformuje o zmianie czynności.

 • Jeśli chcesz ręcznie wybrać czynność, naciśnij klawisze VO-X, aby otworzyć menu wyboru czynności. Użyj klawiszy ze strzałkami w górę i w dół, aby poruszać się po liście. Gdy znajdziesz właściwą czynności, naciśnij klawisz Return.

 • Jeśli chcesz użyć poprzednio używanej czynności, naciśnij klawisze VO-X-X.

 • Jeśli chcesz zamknąć menu wyboru czynności bez dokonywania wyboru, naciśnij klawisz Esc lub klawisze Fn-Tab.