macOS High Sierra

Klonowanie monitora brajlowskiego

Do gniazd USB w Macu można mieć podłączonych jednocześnie wiele monitorów brajlowskich, wyświetlających tę samą zawartość. Istnieją różne typy, modele i wielkości monitorów brajlowskich.

  1. Podłącz do Maca monitor brajlowski, za pomocą którego chcesz sterować innymi monitorami brajlowskimi. Monitor ten zwany jest „podstawowym monitorem brajlowskim”.

  2. Przejdź do panelu Monitory w kategorii Pismo Braille'a, znajdującej się w oknie Narzędzia VoiceOver. Zaznacz ten monitor, a następnie zaznacz pole wyboru Podstawowy monitor brajlowski (w polu informacji).

    Aby wyłączyć możliwość sterowania przy użyciu innych monitorów brajlowskich podłączonych do Maca, kliknij w menu podręczne Sterowanie przez, a następnie wybierz Podstawowy monitor brajlowski.

  3. Podłącz do Maca dodatkowe monitory brajlowskie. Na monitorach tych wyświetlana będzie ta sama zawartość, co na monitorze podstawowym.