macOS High Sierra

Korzystanie z gestów VoiceOver

Jeśli masz gładzik i włączone jest rozpoznawanie gestów, możesz używać gestów VoiceOver, pozwalających na nawigację i interakcję z rzeczami widocznymi na ekranie.

Aby włączyć rozpoznawanie gestów, przytrzymaj klawisz modyfikujący VoiceOver, a następnie obróć dwa palce na gładziku w prawo. Aby wyłączyć tę funkcję, przytrzymaj klawisz modyfikujący VoiceOver i obróć dwa palce w lewo.

 • Zestaw standardowych gestów VoiceOver pozwala na poruszanie się i korzystanie z elementów widocznych na ekranie. Gestów tych nie można zmienić.

  Standardowe gesty VoiceOver

 • Pozostałe gesty możesz dostosować do własnych potrzeb, przypisując im rozmaite polecenia VoiceOver.

  Przypisywanie poleceń VoiceOver do gestów

 • Możesz używać zestawów poleceń — wirtualnych „pokręteł” — aby poruszać się po polach tekstowych, oknach, oknach dialogowych i stronach internetowych, a także zmieniać ustawienia suwaków, pól krokowych i elementów podziału.

  Używanie zestawu gestów

 • Jeśli nie znasz swojego położenia na ekranie, stuknij trzy razy. VoiceOver powie, jaki element wskazany jest kursorem VoiceOver.

 • Jeśli podczas przeciągania palca usłyszysz nazwę rzeczy, którą chcesz wybrać, przestań przesuwać palec, nie odrywaj go od gładzika, i użyj drugiego palca, aby stuknąć nim w gładzik. Gest ten zwany jest czasem „podzielonym stuknięciem”.

Podczas korzystania z gestów VoiceOver nie można używać przycisku myszy na gładziku, chyba że przycisk ten używany jest razem z klawiszem modyfikującym, jak np. w przypadku klikania z klawiszem Control.