macOS High Sierra

Znajdowanie poleceń przy użyciu menu poleceń

Jeśli znasz nazwę polecenia VoiceOver, ale nie możesz przypomnieć sobie przyporządkowanej mu kombinacji klawiszy, użyj menu poleceń, aby znaleźć to polecenie i zastosować je do elementu wskazanego kursorem VoiceOver.

Menu Pomoc poleceń to panel zawierający listę kategorii poleceń, od Ogólne do Ważne miejsca. Po prawej stronie każdej pozycji na liście widoczna jest strzałka. Wskazuje ona dostępność podmenu.
  1. Gdy VoiceOver jest włączony, otwórz menu poleceń, naciskając klawisze VO-H-H.

  2. Wpisz kilka liter nazwy polecenia, aby ograniczyć ich listę w menu do tylko tych, których nazwy zawierają wprowadzone litery.

    Przeglądaj menu poleceń, używając klawiszy ze strzałkami, aż usłyszysz nazwę poszukiwanego polecenia. Jeśli chcesz powrócić do pełnej listy poleceń, naciśnij klawisz Delete.

  3. Gdy usłyszysz nazwę polecenia, którego chcesz użyć, naciśnij klawisz Return lub Spacja, aby zastosować wybrane polecenie do rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver.