macOS High Sierra

Gesty VoiceOver

Jeśli masz gładzik i włączona jest funkcja VoiceOver, możesz włączyć obsługę gładzikiem, a następnie używać gestów do poruszania się po ekranie, interakcji ze znajdującymi się na nim elementami oraz wprowadzania poleceń VoiceOver.

Gesty VoiceOver wymagają użycia jednego lub większej liczby palców, które należy umieścić na gładziku i przesuwać je po nim lub obracać. Można używać różnych sposobów wykonywania gestów. Na przykład, można stuknąć dwoma palcami jednej ręki, albo jednym palcem lewej i drugim palcem prawej ręki. Można również przećwiczyć standardowe i własne gesty, używając pomocy klawiatury, aby nauczyć się ich stosowania.

Gładzik reprezentuje okno lub obszar ekranu, w którym znajduje się kursor VoiceOver. Przeciąganie palca po gładziku powoduje przesuwanie kursora VoiceOver w obrębie tego okna lub obszaru. Podczas przesuwania kursora VoiceOver komputer mówi, jaka rzecz jest aktualnie wskazana. Natrafienie na pusty obszar ekranu sygnalizowane jest dźwiękiem. Informacje te pozwalają zorientować się w położeniu obiektów na ekranie. Na przykład, jeśli kursor VoiceOver znajduje się na pasku narzędzi okna aplikacji Mail, gładzik reprezentuje ten pasek narzędzi. Przeciąganie palca po gładziku powoduje wówczas przesuwanie kursora VoiceOver w obrębie paska narzędzi aplikacji Mail. Dzięki temu, że gładzik reprezentuje tylko fragment ekranu, a nie jego całość, nie można omyłkowo przejść do innej aplikacji lub obszaru.

VoiceOver ułatwia współpracę z osobami widzącymi, przyciemniając obszar ekranu, który nie jest aktualnie odwzorowany na gładziku. Podczas używania gestów VoiceOver można także korzystać z innych ułatwień współpracy z osobami widzącymi, takich jak panel napisów lub panel Braille'a.