macOS High Sierra

Panel przypisywania poleceń do gestów

Panel Przypisz polecenia w oknie Narzędzia VoiceOver pozwala na przypisywanie poleceń VoiceOver do gestów wykonywanych na gładziku.

Aby otworzyć Narzędzie VoiceOver, naciśnij Command-F5 (włączając VoiceOver), a następnie naciśnij VO-F8.

Menu podręczne klawisza modyfikującego

Kliknij w menu podręczne, a następnie wybierz klawisz modyfikujący, którego chcesz używać wraz z gestami. Domyślnie nie jest wybrany żaden klawisz modyfikujący.

Gest na gładziku

Lista gestów, którym można przypisać polecenia VoiceOver.

Polecenie

Kliknij w pole polecenia, aby rozwinąć menu podręczne z różnymi rodzajami poleceń, które można przypisać go danego gestu.