macOS High Sierra

Sposoby przeglądania stron internetowych

Istnieje kilka sposobów przeglądania stron internetowych i poruszania się po nich.

W celu usprawnienia nawigacji na niektórych stronach internetowych, VoiceOver może automatycznie rozpoczynać interakcję z grupami. Jeśli nie chcesz, aby VoiceOver automatycznie rozpoczynał interakcję z grupami, naciśnij VO-Shift-Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo. Jeśli włączona jest szybka nawigacja, naciśnij klawisze Shift‑Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

Niektóre witryny używają poleceń klawiszowych do określonych celów, na przykład klawiszy ze strzałkami do przechodzenia do innych elementów, co uniemożliwia działanie poleceń służących do nawigacji w tekście witryny. Aby włączyć używanie poleceń klawiszowych zawsze do nawigacji w tekście, otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w WWW, a następnie kliknij w Nawigacja.

Twórcy stron internetowych mogą przypisywać skróty klawiszowe (tzw. klawisze dostępu) różnym elementom strony, takim jak łącza lub przyciski, ułatwiając do nich dostęp. VoiceOver może powiadamiać o wykryciu klawiszy dostępu, mówiąc np. „dostępny klawisz dostępu: s” w przypadku łącza. Możesz następnie nacisnąć Control-S, aby otworzyć to łącze. Aby włączyć opcję czytania klawiszy dostępu, otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w Szczegółowość, a następnie kliknij w Podpowiedzi.