macOS High Sierra

Polecenia internetowe

Te polecenia pozwalają na wykonywanie takich czynności, jak nawigacja na stronach internetowych i interakcja z nimi. VO oznacza klawisz modyfikujący VoiceOver.

Uwaga: Gdy funkcja VoiceOver jest włączona, możesz wprowadzać polecenia VoiceOver za pomocą kombinacji klawiszy Fn oraz cyfry z klawiszem modyfikującym VoiceOver. Jest to zamienny sposób do używania klawiszy funkcyjnych (F1 do F12). Na przykład, aby otworzyć Narzędzie VoiceOver, możesz nacisnąć Control-Option-Fn-8 (zamiast kombinacji Control-Option-F8).

Jeśli używasz klawiszy funkcyjnych (F1 do F12), zależnie od wybranego zachowania klawiszy funkcyjnych w preferencjach klawiatury konieczne może być naciśnięcie klawisza Fn.

Przejście do następnej kolumny

VO-Command-Y

Przejście do poprzedniej kolumny

VO-Command-Shift-Y

Przejście do następnej ramki

VO-Command-F

Przejście do poprzedniej ramki

VO-Command-Shift-F

Przejście do następnego automatycznego miejsca www

VO-Command-N

Przejście do poprzedniego automatycznego miejsca www

VO-Command-Shift-N

Przejście do następnego miejsca www

VO-Command-]

Przejście do poprzedniego miejsca www

VO-Command-[

Przeczytanie strony od bieżącego miejsca do końca

VO-A

Przeczytanie strony od początku do bieżącego miejsca

VO-B

Przeczytanie adresu łącza (URL)

VO-Shift-U

Przeczytanie następnego zdania

VO-Command-Page Down

Przeczytanie poprzedniego zdania

VO-Command-Page Up

Przeczytanie statystyk strony

VO-Shift-I

Usunięcie miejsca www

VO-Command-Shift-{

Tworzenie miejsca www

VO-Command-Shift-}

Ustawienie ulubionego miejsca

VO-Command-Shift-}-}

Włączenie lub wyłączenie grupowania rzeczy w tabeli

VO-Command-=