macOS High Sierra

Nawigacja na stronach internetowych przy użyciu miejsc www

Gdy VoiceOver otwiera stronę internetową, sprawdza jej wygląd, grupuje na tej podstawie jej elementy składowe i tworzy na początku każdej z grup „automatyczne miejsce www”. Następnie obrysowuje pierwszą grupę dużym prostokątem, czyli kursorem VoiceOver, umieszczonym nad pierwszym automatycznym miejscem www w pierwszej grupie. Możesz używać poleceń lub zestawu elementów, aby przechodzić z jednego automatycznego miejsca do innego na tej samej stronie internetowej.

Możesz tworzyć własne miejsca www, aby oznaczać nimi ulubione fragmenty. Jeśli oznaczysz jedno z utworzonych przez siebie miejsc www jako „ulubione miejsce”, będzie ono dostępne jako pierwsze w zestawie elementów.

  • Aby utworzyć miejsce www, naciśnij VO-Command-}. Na pojedynczej stronie internetowej można utworzyć nieograniczoną liczbę własnych miejsc www.

  • Aby usunąć miejsce www, naciśnij VO-Command-{. Możesz usuwać tylko miejsca www utworzone przez siebie.

  • Aby ustawić ulubione miejsce, naciśnij VO-Command-}-}.

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego automatycznego miejsca www, naciśnij VO-Command-N lub VO-Command-Shift-N.

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego miejsca www utworzonego przez siebie, naciśnij klawisze VO-Command-] lub VO-Command-[.

Jeśli wygląd strony internetowej ulegnie znacznym zmianom, a VoiceOver nie będzie mógł ustalić położenia utworzonego wcześniej miejsca www, utworzy nowe miejsce, znajdujące się tak blisko oryginalnego, jak to możliwe.

Aby włączyć ustawianie kursora VoiceOver w ulubionym miejscu po otwarciu strony internetowej, otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię WWW, a następnie kliknij w panel Wczytywanie stron.