macOS High Sierra

Tworzenie własnych etykiet

Możesz przypisywać etykiety do elementów interfejsu użytkownika (obrazów, przycisków, tabel, obszarów przewijania i innych) oraz łączy. Własne etykiety mogą zostać wyeksportowane do pliku, co pozwoli na udostępnienie ich innym użytkownikom.

  1. Umieść kursor VoiceOver nad elementem lub łączem, do którego chcesz przyporządkować etykietę.

  2. Naciśnij klawisze VO-/.

  3. Wyświetlone zostanie okno dialogowe. Wprowadź w nim tekst etykiety, a następnie naciśnij Return.

Po utworzeniu własnej etykiety dla elementu, VoiceOver łączy informacje dotyczące tego elementu i jego położenia z etykietą. Gdy element ten zmieni się w znaczący sposób, np. przeniesiony zostanie w inne miejsce, VoiceOver może przestać traktować go jako ten sam element. Jeśli tak się stanie, trzeba ponownie utworzyć etykietę.

Nie można tworzyć etykiet dla pasków narzędzi ani grup.

Gdy zaimportujesz plik preferencji z własnymi etykietami, VoiceOver połączy importowane etykiety z istniejącym zestawem etykiet.