macOS High Sierra

Eksportowanie, importowanie i zerowanie preferencji

Możesz eksportować, importować i zerować preferencje VoiceOver.

Wskazówka: Preferencje przenośne pozwalają na łatwe korzystanie z ustawień VoiceOver ze swojego Maca na innych komputerach oraz posiadanie zawsze dostępnej aktualnej kopii bieżących ustawień. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Korzystanie z preferencji przenośnych.

Eksportowanie preferencji

  1. Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), a następnie wybierz polecenie menu Plik > Eksportuj preferencje.

  2. Wybierz, gdzie chcesz zachować plik. Z menu podręcznego wybierz typ preferencji do wyeksportowania, a następnie kliknij w Zachowaj.

    Domyślna nazwa pliku wskazuje rodzaj eksportowanych preferencji. Do nazwy dołączone jest rozszerzenie „.voprefs”. Zmiany w preferencjach dokonane po wyeksportowaniu pliku nie zostaną w nim uwzględnione.

Importowanie preferencji

  1. Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), a następnie wybierz polecenie menu Plik > Importuj preferencje.

  2. Wybierz preferencje do zaimportowania, a następnie kliknij w Otwórz.

    VoiceOver zastępuje bieżące preferencje danego typu preferencjami ze wskazanego pliku. Jeśli importujesz miejsca www lub etykiety, VoiceOver połączy je z istniejącymi miejscami www lub etykietami.

Gdy zaimportujesz pliki preferencji, ustawienia niedostępne już w VoiceOver nie zostaną zaimportowane.

Zerowanie preferencji

Zerowanie podstawowych preferencji VoiceOver, własnych preferencji VoiceOver (np. ważnych miejsc lub poleceń klawiszowych) oraz wszystkich preferencji VoiceOver do ich ustawień domyślnych.

Ważne: Najpierw wyeksportuj swoje preferencje, aby mieć ich kopię zapasową.

  • Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), przejdź do menu, wybierz Plik, a następnie wybierz polecenie zerowania.

Jeśli masz preferencje przenośne zachowane na dysku zewnętrznym, wyzerowanie podstawowych lub wszystkich preferencji VoiceOver na Macu spowoduje, że VoiceOver przestanie rozpoznawać dysk preferencji przenośnych i nie będzie synchronizować ich z Makiem. Aby ponownie włączyć synchronizowanie preferencji VoiceOver, musisz jeszcze raz skonfigurować dysk preferencji przenośnych.