macOS High Sierra

Zaznaczanie rzeczy i odwoływanie ich zaznaczenia

Zaznaczanie lub odwoływanie zaznaczenia pojedynczego elementu lub wielu elementów jednocześnie.

  • Zaznaczenie pojedynczej rzeczy: Naciśnij VO-Return.

  • Odwoływanie zaznaczenia pojedynczej rzeczy: Naciśnij VO-Command-Return lub stuknij dwukrotnie na gładziku.

  • Zaznaczanie wielu rzeczy: Rozpocznij interakcję z listą lub tabelą, przejdź do pierwszej rzeczy, a następnie naciśnij VO-Command-Return (czynność ta tymczasowo wyłącza podążanie kursora). Przejdź do każdego dodatkowego elementu z osobna, a następnie naciśnij VO-Command-Return. Aby zatrzymać zaznaczanie rzeczy, naciśnij klawisz Esc lub Fn‑Tab, lub przerwij interakcję z listą lub tabelą (ta czynność wyłącza podążanie kursora).

  • Odwoływanie zaznaczenia wielu rzeczy: Przejdź do dowolnej rzeczy, a następnie naciśnij VO-Command-F4. VoiceOver usunie zaznaczenie wszystkich rzeczy oprócz jednej, znajdującej się w kursorze VoiceOver. Aby odwołać zaznaczenie tej rzeczy, naciśnij VO-Command-Spacja.