macOS High Sierra

Nawigacja przy użyciu menu wyboru rzeczy

Przy użyciu menu wyboru rzeczy możesz szybko przechodzić do tekstu, widżetów, łączy lub grafiki na ekranie.

Menu wyboru rzeczy to panel zawierający listę takich elementów, jak puste pole przewijania, przycisk zamykania, pasek narzędzi i przycisk udostępniania.
  1. Naciśnij klawisze VO-I, aby wyświetlić menu wyboru rzeczy.

  2. Przeglądaj pozycje na liście, używając klawiszy Strzałka w górę oraz Strzałka w dół.

    • Jeśli znasz nazwę pozycji na liście (np. przycisk zamykania), zacznij wpisywać jej nazwę, aby ograniczyć liczbę dostępnych pozycji do tych, które zawierają wprowadzone znaki. Naciśnięcie klawisza Delete powoduje przywrócenie początkowej listy wszystkich pozycji.

    • Jeśli nie znajdziesz poszukiwanej pozycji, naciśnij klawisz Esc lub klawisze Fn-Tab, aby opuścić menu wyboru rzeczy bez dokonywania wyboru.

  3. Gdy dokonasz wyboru, naciśnij Return lub spację, aby zaznaczyć daną rzecz i przejść do niej.

    Menu wyboru rzeczy zostanie zamknięte.