macOS High Sierra

Wymuszanie ignorowania przez VoiceOver następnej kombinacji klawiszy

Aplikacje mogą używać klawisza modyfikującego VoiceOver wraz z innym klawiszem do wykonywania określonych czynności. Jeśli podczas korzystania z VoiceOver chcesz użyć polecenia aplikacji, możesz nakazać zignorowanie przez VoiceOver następnej kombinacji klawiszy.

Uwaga: VO oznacza klawisz modyfikujący VoiceOver.

  • Naciśnij klawisze VO-Tab.

    VoiceOver zignoruje naciśniętą następnie kombinację klawiszy.

Wiele skrótów klawiszowych, używanych w różnych aplikacjach, można zmienić w panelu Skróty klawiszowe, dostępnym w preferencjach klawiatury.