macOS High Sierra

Czytanie bieżącego zaznaczenia

VoiceOver może poinformować, co jest zaznaczone kursorem VoiceOver. Na przykład określony tekst lub pole wyboru.

  • Naciśnij VO-F6. Jeśli włączona jest obsługa gładzikiem, stuknij trzy razy w gładzik.

    Jeśli nic nie jest zaznaczone, VoiceOver powie „brak zaznaczenia”.