macOS High Sierra

Przewijanie do zawartości

Możesz przewijać zawartość przy użyciu polecenia VoiceOver lub gestów VoiceOver.

Używanie polecenia VoiceOver

 1. Rozpocznij interakcję z obszarem przewijania.

 2. Naciśnij klawisze VO-Shift-S, aby rozpocząć przewijanie.

  Podczas przewijania nie można używać innych poleceń VoiceOver.

 3. Przewijaj zawartość. Jeśli słyszysz efekt dźwiękowy, oznacza to, że nie możesz przewijać dalej.

  • Przewijanie w górę, w dół, w lewo lub w prawo: Naciśnij klawisze strzałek.

  • Przewijanie stronami: Naciśnij Page Up lub Page Down, aby przewijać pionowo. Naciśnij Shift-Page Up lub Shift-Page Down, aby przewijać poziomo.

 4. Aby przerwać przewijanie, naciśnij klawisz Esc lub klawisze Fn-Tab.

Korzystanie z gestów VoiceOver

 • Jeśli chcesz przewijać strona po stronie, przesuń trzema palcami w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

 • Jeśli chcesz usłyszeć liczbę stron lub wierszy widocznych na bieżącej stronie, stuknij trzema palcami. VoiceOver powie na przykład „Strona 4 z 15 i pozioma strona 1 z 2”.

 • W panelu Gładzik, dostępnym w kategorii Polecenia, znajdującej się w oknie Narzędzia VoiceOver, można włączyć przewijanie zawartości zamiast paska przewijania. Zwykle gdy przesuwasz pasek przewijania w górę lub w dół, zawartość okna lub pola przesuwana jest w przeciwnym kierunku. Gdy wspomniane pole wyboru jest zaznaczone, zawartość przesuwana jest w kierunku przeciągania.

Podczas interakcji z zawartością okna kursor VoiceOver automatycznie powoduje jej przewijanie.