macOS High Sierra

Przełączanie między aplikacjami i oknami

Gdy otwartych jest kilka aplikacji lub kilka okien tej samej aplikacji, możesz szybko przełączać się między nimi, używając menu wyboru aplikacji lub menu wyboru okna.

Przełączanie między aplikacjami

 1. Aby otworzyć menu wyboru aplikacji, naciśnij VO-F1-F1 lub stuknij dwukrotnie w pobliżu prawej krawędzi gładzika.

  Wybór aplikacji to panel wyświetlający aktualnie otworzone aplikacje. Po prawej stronie każdej nazwy na liście widoczna jest strzałka.
 2. Aby nawigować na liście otwartych aplikacji, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę. Możesz również przesuwać palcem w dół lub w górę po gładziku.

 3. Gdy usłyszysz nazwę aplikacji, której chcesz użyć, naciśnij spację lub stuknij dwukrotnie w gładzik.

  Jeśli menu wyboru aplikacji zostało otwarte za pomocą polecenia VoiceOver, naciśnięcie spacji spowoduje otworzenie podmenu z listą wszystkich okien, okien dialogowych i okien komunikatów wybranej aplikacji. Możesz poruszać się po tym podmenu tak samo, jak po głównym menu aplikacji.

Aby opuścić menu wyboru aplikacji bez dokonywania wyboru, naciśnij klawisz Esc, naciśnij klawisze Fn-Tab lub potrzyj gładzik w obie strony dwoma palcami.

Przełączanie między oknami

 1. Aby otworzyć menu wyboru okna, naciśnij VO-F2-F2 lub stuknij dwukrotnie w pobliżu prawej krawędzi gładzika.

  Wybór okna to panel wyświetlający listę aktualnie otworzonych okien.
 2. Aby nawigować na liście otwartych okien, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę. Możesz również przesuwać palcem w dół lub w górę po gładziku.

 3. Aby wybrać okno, naciśnij spację lub stuknij dwukrotnie w gładzik.

Aby opuścić menu wyboru okna bez dokonywania wyboru, naciśnij klawisz Esc, naciśnij klawisze Fn-Tab lub potrzyj gładzik w obie strony dwoma palcami.