macOS High Sierra

Korzystanie z Docka

Za pomocą Docka można otwierać aplikacje, dokumenty, foldery i stosy.

Jeśli włączona jest obsługa gładzikiem, do nawigacji w menu i korzystania z Docka możesz używać gestów.

Nawigacja w Docku

  • Aby przenieść kursor VoiceOver do Docka, naciśnij VO-D lub stuknij w pobliżu dolnej krawędzi gładzika.

  • Aby poruszać się po Docku, używaj klawiszy ze strzałkami. Możesz także przesuwać lub przeciągać w górę, w dół, w lewo lub w prawo na gładziku.

  • Wpisz nazwę aplikacji lub folderu. Na przykład, aby przesunąć kursor VoiceOver do aplikacji Mail, zacznij wpisywać nazwę tej aplikacji.

  • Aby opuścić Dock, naciśnij klawisz Esc, naciśnij klawisze Fn-Tab lub potrzyj gładzik w obie strony dwoma palcami.

Korzystanie z rzeczy znajdujących się w Docku

  • Aby przesunąć element w Docku, przytrzymaj naciśnięty klawisz Option i użyj klawiszy ze strzałkami. Naciśnięcie każdego klawisza ze strzałką powoduje przesunięcie wybranej ikony o jedną pozycję.

  • Aby otworzyć dany element, naciśnij VO-Spacja lub stuknij dwukrotnie na gładziku.

  • Aby otworzyć menu podręczne elementu znajdującego się w Docku, naciśnij klawisze VO-Shift-M, a następnie użyj klawiszy ze strzałkami, aby poruszać się po menu. Jeśli chcesz zamknąć menu bez dokonywania wyboru, naciśnij klawisz Esc lub klawisze Fn-Tab.

  • Aby dodać element, przejdź do danej rzeczy w Finderze lub na biurku, a następnie naciśnij klawisze Control-Command-Shift-T.

  • Aby usunąć element z Docka, rozwiń jego menu podręczne (VO-Shift-M), a następnie wybierz polecenie Usuń z Docka.