macOS High Sierra

Korzystanie z klawiszy routera na monitorze brajlowskim

Wiele monitorów brajlowskich posiada tzw. „klawisze routera”, znajdujące się ponad komórkami brajlowskimi. Możesz używać tych klawiszy do przesuwania kursora VoiceOver. Naciśnięcie klawisza routera znajdującego się nad daną rzeczą w wierszu pisma Braille'a powoduje przesunięcie kursora VoiceOver lub zaznaczenia do tej rzeczy.

Naciśnięcie klawisza routera nad widżetem przesuwa kursor VoiceOver do tego widżetu. Jeśli kursor VoiceOver jest już w tym miejscu, naciśnięcie tego klawisza powoduje wykonanie domyślnej czynności. Na przykład, aby kliknąć w przycisk, możesz nacisnąć klawisz routera, aby przesunąć kursor VoiceOver do tego przycisku, a następnie nacisnąć ten klawisz ponownie, aby kliknąć we wskazany przycisk. Nie musisz w ogóle dotykać klawiatury komputera. Podobnie, podczas czytania tekstu lub poruszania się po nim, naciśnięcie odpowiedniego klawisza routera powoduje przesunięcie kursora w to miejsce tekstu.

Można również nacisnąć klawisz routera ponad komórką statusu, aby wyświetlić rozszerzony opis każdej kropki w danej komórce. Naciśnięcie dowolnego innego klawisza routera spowoduje opuszczenie opisu.