macOS High Sierra

Poprawianie nieprawidłowo wpisanych słów

Wiele aplikacji w systemie macOS, takich jak TextEdit lub Mail, może rozpoznawać błędnie wpisane słowa na bieżąco podczas pisania i proponować poprawki.

Korzystanie z automatycznego poprawiania pisowni

Gdy VoiceOver poinformuje o nieprawidłowej pisowni słowa, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli chcesz, aby słowo zostało poprawione automatycznie, pisz dalej.

  Jeśli korektor pisowni nie może poprawić słowa, podkreśla je na czerwono. Możesz sprawdzić pisownię dokumentu, aby ręcznie poprawić tak oznaczone błędy.

 • Aby użyć proponowanej pisowni, naciśnij klawisz Strzałka w dół, a następnie klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz wersję, której chcesz użyć. Zatwierdź wybór, naciskając klawisz Return.

  Jeśli chcesz opuścić listę propozycji bez wybierania którejkolwiek z nich, naciśnij klawisz Esc, klawisze Fn-Tab lub klawisz ze strzałką w górę.

 • Aby przywrócić oryginalną pisownię słowa, które zostało poprawione automatycznie, przejdź do tego słowa, ustaw kursor zaraz za nim, naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do oryginalnej pisowni, a następnie naciśnij spację, aby wybrać tę pisownię.

Jeśli nie chcesz, aby pisownia była poprawiana automatycznie, wybierz polecenie menu Edycja > Pisownia i gramatyka, a następnie wyłącz zaznaczenie polecenia Poprawiaj pisownię automatycznie (jeśli jest dostępne).

Ręcznie poprawianie pisowni

Jeśli automatyczne poprawianie pisowni zostało wyłączone lub dokument zawiera błędy, których system sprawdzania pisowni nie może poprawić automatycznie, możesz przejrzeć i poprawić błędy ręcznie.

Wskazówka: Zestaw zawierający listę wszystkich błędnych słów w dokumencie pozwala szybko przejść do każdego z tych słów w celu jego poprawienia. Aby użyć listy błędnych słów, otwórz ten zestaw, naciskając klawisze VO‑U, a następnie naciśnij wielokrotnie klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz „błędnie zapisane”.

 1. Przejdź do pierwszego błędnego słowa i naciśnij Command-;.

  • Jeśli chcesz usłyszeć, jak słowo to jest zapisane, naciśnij VO-W-W.

   Jeśli słowo to nie jest wpisane błędnie, naciskaj Command-;, aż usłyszysz słowo wymagające poprawienia.

  • Aby otworzyć menu podręczne z propozycjami pisowni, słownikami i innymi opcjami, naciśnij VO-Shift-M.

 2. Użyj klawiszy ze strzałkami, aby przejść do pisowni, której chcesz użyć. Następnie naciśnij VO-Spacja, aby wybrać tę pisownię.

  Jeśli nie słyszysz prawidłowej pisowni, naciśnij Esc lub klawisze Fn-Tab, naciśnij VO-Shift-F4, aby przesunąć kursor VoiceOver do błędnie wpisanego słowa, a następnie wprowadź żądane zmiany.

Aby zmienić sposób informowania przez VoiceOver o błędnych słowach, otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w Szczegółowość, a następnie kliknij w Tekst.