macOS High Sierra

Przeglądanie komunikatów na monitorze brajlowskim

VoiceOver wysyła do monitora brajlowskiego powiadomienia o zdarzeniach niereprezentowanych wizualnie na ekranie, na przykład gdy dana aplikacja działająca w tle wymaga uwagi. VoiceOver zapamiętuje historię obejmującą 30 ostatnich powiadomień. Najnowsze powiadomienie wyświetlane jest jako pierwsze.

Zanim będzie można przeglądać powiadomienia, trzeba wybrać opcję wyświetlania ogólnego statusu monitora. W tym celu otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię Pismo Braille'a, a następnie kliknij w Makieta.

  • W komórce pokazującej ogólny status monitora, kropka 1 wskazuje obecność nowych, nieprzeczytanych powiadomień. Kropka 2 wskazuje, czy bieżące powiadomienie zostało odczytane.

  • Jeśli polecenie Pokaż historię powiadomień zostało przypisane do jakiegoś klawisza monitora brajlowskiego, naciśnij ten klawisz, aby wyświetlić najnowsze powiadomienie w komórkach.

  • Aby przeglądać historię powiadomień, naciskaj klawisz Strzałka w górę, aby przechodzić wstecz, aż do najstarszego powiadomienia, lub klawisz Strzałka w dół, aby przechodzić dalej, aż do najnowszego powiadomienia.

Po zakończeniu przeglądania powiadomień naciśnij dowolny klawisz routera nad powiadomieniem, aby wyświetlić ponownie bieżący wiersz.