macOS High Sierra

Pokazywanie statusu na monitorze brajlowskim

Komórki monitora brajlowskiego pokazują zawartość wiersza, w którym znajduje się kursor VoiceOver. Jeśli Twój monitor brajlowski ma osobne komórki statusu, VoiceOver może używać ich do wyświetlania dodatkowych informacji.

  1. Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię Pismo Braille'a, a następnie kliknij w Makieta.

  2. Zaznacz jedno lub więcej pól wyboru obok etykiety Komórki statusu.

    Jeśli nie zaznaczysz żadnego pola wyboru, status nie będzie pokazywany, a wszystkie komórki używane będą do wyświetlania zawartości bieżącego wiersza.

Aby wyświetlić rozszerzony opis alfabetem Braille'a każdej kropki w komórce, naciśnij klawisz routera nad daną komórką statusu. Naciśnięcie dowolnego innego klawisza routera spowoduje opuszczenie opisu.

Jeśli Twój monitor brajlowski nie ma komórek statusu, VoiceOver wyświetla status przy użyciu jednej, dwóch lub trzech pierwszych komórek po lewej lub po prawej. Rezerwuje również jeszcze jedną komórkę, zostawiając ją pustą, jako separator między pozostałymi komórkami a komórkami statusu.