macOS High Sierra

Odświeżalne monitory brajlowskie

Jeśli podłączysz do Maca obsługiwany monitor brajlowski, VoiceOver wykryje go i rozpocznie wysyłanie do niego informacji o tym, co widoczne jest na ekranie. Do jednego Maca można podłączyć kilka monitorów brajlowskich, tak aby każdy z nich pokazywał te same informacje, co może być przydatne np. w klasie. Ustawienia swojego monitora możesz zmienić w Narzędziu VoiceOver w kategorii Pismo Braille'a , natomiast poziomy szczegółowości możesz ustawić w kategorii Szczegółowość.

Pismo Braille'a z kontrakcjami i bez kontrakcji

Domyślnie VoiceOver używa ośmiopunktowego pisma Braille'a bez kontrakcji (klasy 1). W tym trybie VoiceOver automatycznie tłumaczy na pismo Braille'a (podczas pisania) każdy znak wpisywany przy użyciu monitora brajlowskiego.

Możesz wyłączyć pismo ośmiopunktowe, aby zamiast niego używać sześciopunktowego pisma Braille'a bez kontrakcji. W tym trybie VoiceOver automatycznie tłumaczy na pismo Braille'a każde słowo wpisywane przy użyciu monitora brajlowskiego (gdy ustali, że wpisywanie słowa zostało zakończone lub po naciśnięciu spacji na monitorze brajlowskim).

Możesz również używać alfabetu Braille'a z kontrakcjami (klasy 2). VoiceOver pozwala na wygodne wprowadzanie i edycję tekstu — na monitorze brajlowskim wyświetlany jest kontekst wpisywanego tekstu bez konieczności dynamicznego włączania i wyłączania kontrakcji.

Przesuwanie wierszy

Monitor brajlowski zwykle opisuje cały wiersz, w którym znajduje się kursor VoiceOver. Na przykład, jeśli kursor VoiceOver wskazuje rzecz znajdującą się w oknie, monitor brajlowski wyświetla informacje o ikonach, polach wyboru i menu podręcznych, jak również tekst widoczny po lewej i po prawej stronie kursora VoiceOver.

Jeśli pojedynczy wiersz jest zbyt szeroki, aby zmieścił się na monitorze brajlowskim, możesz „przesuwać” ten wiersz przy użyciu lewego i prawego przycisku na monitorze. Przesunięcie zgodne jest z liczbą komórek (w tym komórek statusu), dostępnych na używanym monitorze brajlowskim. Podczas przesuwania kursora VoiceOver , monitor brajlowski w razie konieczności przesuwa wyświetlany tekst, nawet używając zawijania wierszy.

Kropki 7 i 8

Siódma i ósma kropka używane są do wskazywania pozycji kursora VoiceOver oraz zaznaczenia (podczas edycji i zaznaczania tekstu). VoiceOver wskazuje również pozycję kursora tekstowego, używając migania ósmej kropki w komórce poprzedzającej kursor i siódmej kropki w komórce znajdującej się za kursorem.

Komórki statusu

VoiceOver używa trzech komórek statusu, aby przekazywać dodatkowe informacje dotyczące ekranu. Możesz ustalić liczbę komórek statusu i ich położenie na monitorze brajlowskim. Na przykład, możesz użyć komórki pokazującej status tekstu i ustawić jej położenie po lewej stronie monitora.

Przy użyciu Narzędzia VoiceOver możesz przypisywać polecenia VoiceOver do przycisków na monitorze brajlowskim. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przypisywanie poleceń VoiceOver do klawiszy monitora brajlowskiego.

Jeśli monitor wyposażony jest w klawiaturę Perkinsa, można używać jej do pisania.