macOS High Sierra

Korzystanie z panelu Braille'a

Panel Braille'a symuluje odświeżalny monitor brajlowski i zawiera tłumaczenie pisma Braille'a.

Panel Braille'a, zawierający symulowane żółte kropki alfabetu Braille'a, poniżej których wyświetlane jest to, co VoiceOver mówi w danej chwili.

Pokazywanie lub ukrywanie panelu

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię Pomoce wizualne, kliknij w Panel Braille'a, a następnie wybierz sposób pokazywania panelu.

  Domyślnie wybrane jest automatyczne pokazywanie panelu. Pojawia się on za każdym razem, gdy podłączysz do Maca odświeżalny monitor brajlowski.

 • Naciśnij VO-Command-F9, aby pokazać lub ukryć panel.

  Polecenie to powoduje zmianę ustawienia w Narzędziu VoiceOver. Jeśli chcesz, aby panel był pokazywany po każdym podłączeniu monitora, zmień ponownie to ustawienie w Narzędziu VoiceOver.

Aby pokazać lub ukryć panel Braille'a, panel napisów oraz kursor VoiceOver, naciśnij klawisze VO-Command-F11.

Przesuwanie panelu lub zmienianie jego wielkości

 1. Naciskaj klawisze VO-Shift-F9, aż usłyszysz czynność, którą chcesz wykonać.

  Na przykład, gdy usłyszysz „zmiana wielkości”, a chcesz przesunąć panel Braille'a, naciśnij te klawisze ponownie, aby usłyszeć „przesuwanie”.

 2. Naciśnij klawisz modyfikujący VoiceOver i klawisze ze strzałkami, aby przesunąć panel Braille'a lub zmienić jego rozmiar.

 3. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Esc lub klawisze Fn-Tab.

Zmiana wielkości panelu może doprowadzić do sytuacji, w której widocznych będzie w nim więcej komórek, niż na podłączonym monitorze brajlowskim. W takiej sytuacji komórki widoczne na podłączonym monitorze brajlowskim wyświetlane są w panelu Braille'a w kolorze żółtym, natomiast komórki niewidoczne na podłączonym monitorze brajlowskim wyświetlane są w kolorze białym.

Opisy ekranu pojawiają się w panelu Braille'a nawet wtedy, gdy mowa jest wyciszona.