macOS High Sierra

Dostosowywanie elementów www widocznych w zestawie

Możesz zmienić zawartość zestawu elementów, aby znajdowały się w nim tylko te elementy, których najczęściej używasz podczas przeglądania stron, na przykład łącza lub tabele.

  1. Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię WWW, a następnie kliknij w Elementy www.

  2. Zaznacz pole wyboru obok nazwy każdego elementu, który ma być dostępny w zestawie podczas przeglądania stron internetowych. Aby zmienić kolejność elementów, zaznacz dany element, a następnie naciśnij Command-Strzałka w górę lub Command-Strzałka w dół.

Rodzaje elementów znajdujących się w zestawie mają także wpływ na wypowiadane przez VoiceOver podsumowanie strony. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Słuchanie podsumowania strony internetowej.