macOS High Sierra

Słuchanie zmiany statusu lub postępu

Domyślnie VoiceOver sygnalizuje zmianę tekstu statusu lub paska postępu wskazanego kursorem VoiceOver. Na przykład, podczas instalowania oprogramowania można usłyszeć „Instalacja 45 procent zakończone” lub sygnał dźwiękowy.

Opcje tekstu statusu możesz zmieniać podczas pracy, używając do tego celu zestawu ustawień.

  1. Naciśnij klawisze VO-V, aby otworzyć zestaw szczegółowości.

  2. Naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz słowo „gdy status się zmieni” oraz nazwę bieżącego ustawienia.

  3. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę ustawienia, które chcesz wybrać.

  4. Naciśnij klawisz Esc lub klawisze Fn-Tab, aby zamknąć zestaw.

W panelu Powiadomienia w kategorii Szczegółowość w oknie Narzędzia VoiceOver możesz wybrać sposób informowania o tych zmianach lub wyłączyć informowanie.

Podczas korzystania z preferencji przenośnych na innym komputerze, zmiana ustawień statusu jest zapamiętywana w preferencjach przenośnych, a nie na używanym komputerze.