macOS High Sierra

Korzystanie z preferencji przenośnych

Możesz używać swoich preferencji VoiceOver jako „preferencji przenośnych”, przechowywanych na dysku zewnętrznym. Pozwala to na łatwe korzystanie z ustawień VoiceOver ze swojego Maca na innych komputerach oraz posiadanie zawsze dostępnej aktualnej kopii bieżących ustawień.

Konfigurowanie dysku z preferencjami przenośnymi

Wykonaj te kroki raz dla każdego dysku zewnętrznego, którego chcesz używać.

  1. Podłącz dysk do Maca.

  2. Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), a następnie wybierz polecenie Plik > Konfiguruj preferencje przenośne lub kliknij w przycisk Konfiguruj, znajdujący się w kategorii Ogólne.

  3. Zaznacz dysk na liście dysków zewnętrznych, a następnie kliknij w OK.

    VoiceOver utworzy na wybranym dysku folder o nazwie VoiceOver.

Korzystanie z dysku preferencji przenośnych

Gdy podłączysz do Maca dysk zewnętrzny zawierający preferencje przenośne, VoiceOver wykryje je i zapyta, czy chcesz ich użyć. Sposób korzystania przez VoiceOver z dysku preferencji przenośnych zależy od używanego Maca.

  • Jeśli używasz Maca, na którym dysk ten został przygotowany: Do momentu odłączenia dysku zewnętrznego wszelkie zmiany preferencji VoiceOver zachowywane są na tym właśnie dysku. Na przykład, jeśli zwiększysz prędkość mowy, zmiana ta zostanie od razu zapamiętana na dysku preferencji przenośnych.

  • Jeśli używasz innego Maca (jako gość): VoiceOver używa preferencji zachowanych na dysku zewnętrznym. Wszelkie zmiany preferencji VoiceOver zapamiętywane są na tym dysku, a nie na dysku twardym używanego komputera. Gdy następnym razem podłączysz dysk zewnętrzny do Maca, na którym został on przygotowany, VoiceOver zsynchronizuje preferencje z tego dysku i preferencje z Maca, przyjmując najświeższe zmiany.

Zakończenie korzystania z dysku preferencji przenośnych

  • Po zakończeniu pracy odłącz dysk preferencji przenośnych za pomocą Findera. Możesz również kliknąć w przycisk Zatrzymaj, dostępny w kategorii Ogólne w oknie Narzędzia VoiceOver (w tej sytuacji dysk nie zostanie wysunięty).

Jeśli po udzieleniu przeczącej odpowiedzi na pytanie VoiceOver, czy użyć preferencji przenośnych, pojawi się konieczność ich użycia, otwórz Narzędzie VoiceOver, a następnie kliknij w przycisk Uruchom, znajdujący się w kategorii Ogólne. Po włączeniu korzystania z preferencji przenośnych możesz z nich zrezygnować, usuwając w Finderze plik preferencji z dysku, a następnie ponownie konfigurując dysk preferencji przenośnych.

Jeśli masz preferencje przenośne na dysku zewnętrznym i wyzerujesz podstawowe lub wszystkie preferencje VoiceOver na Macu, musisz ponownie skonfigurować dysk preferencji przenośnych.