macOS High Sierra

Nawigowanie przy użyciu liter, tekstu lub atrybutów

Nawigacja przez szukanie litery, tekstu lub atrybutu tekstu.

Na podstawie litery

Możesz użyć szybkiego wyszukiwania, aby przejść do najbliższego wystąpienia danej litery w dowolnym elemencie na ekranie. Aby skonfigurować szybkie wyszukiwanie, otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię Nawigacja, zaznacz pole wyboru Włącz szybkie wyszukiwanie, a następnie wybierz klawisz Command, którego chcesz używać.

 • Aby wyszukać następny element zaczynający się od danej litery, naciśnij odpowiedni klawisz Command oraz daną literę. Na przykład: Lewy Command-S.

 • Aby wyszukać poprzedni element zaczynający się od danej litery, naciśnij odpowiedni klawisz Command, klawisz Shift, oraz daną literę. Na przykład: Lewy Command-Shift-S.

Na podstawie tekstu

Wpisz frazę w polu wyszukiwania VoiceOver, aby przejść do następnego jej wystąpienia.

 1. Naciśnij VO-F, aby wyświetlić panel wyszukiwania.

 2. Wpisz w panelu wyszukiwania (lub wklej do niego) tekst, którego szukasz, a następnie naciśnij Return.

  VoiceOver szuka tekstu od miejsca, w którym znajduje się kursor VoiceOver, do końca obszaru tekstowego.

  • Jeśli chcesz znaleźć kolejne wystąpienie podanego tekstu, naciśnij klawisze VO-G.

  • Jeśli chcesz znaleźć poprzednie wystąpienie podanego tekstu, naciśnij klawisze VO-Shift-G.

 3. Jeśli chcesz przejrzeć poprzednie wyszukiwania, użyj klawiszy ze strzałką w górę lub w dół. Zanim powtórzysz, usuniesz lub wprowadzisz nowe wyszukiwanie, naciśnij klawisze VO-F.

  • Jeśli chcesz powtórzyć poprzednie wyszukiwanie, naciśnij klawisze Command-A.

  • Jeśli chcesz usunąć wyszukiwanie, naciśnij klawisze Command-Delete.

Na podstawie atrybutów tekstu

 • Użyj poniższych poleceń, aby znaleźć następne lub poprzednie wystąpienie danego atrybutu:

  Atrybut

  Znalezienie następnego wystąpienia

  Znalezienie poprzedniego wystąpienia

  Tekst pogrubiony

  VO-Command-B

  VO-Command-Shift-B

  Zmiana czcionki

  VO-Command-O

  VO-Command-Shift-O

  Tekst z takim samym stylem, jak tekst bieżący

  VO-Command-S (jeśli kursor VoiceOver nie znajduje się na obszarze tekstowym, VO-Command-S znajduje następną rzecz, która jest taka sama, jak bieżąca)

  VO-Command-Shift-S (jeśli kursor VoiceOver nie znajduje się na obszarze tekstowym, VO-Command-Shift-S znajduje następną rzecz, która jest taka sama, jak bieżąca)

  Zmiana stylu

  VO-Command-C

  VO-Command-Shift-C

  Tekst zapisany kursywą

  VO-Command-I

  VO-Command-Shift-I

  Zmiana koloru

  VO-Command-K

  VO-Command-Shift-K

  Tekst podkreślony

  VO-Command-U

  VO-Command-Shift-U

  Tekst zwykły

  VO-Command-P

  VO-Command-Shift-P

  Grafika

  VO-Command-G

  VO-Command-Shift-G

  Łącze

  VO-Command-L

  VO-Command-Shift-L