macOS High Sierra

Uzupełnianie częściowo wpisanych słów

Gdy rozpoczniesz pisanie słowa, możesz wyświetlić listę propozycji jego zakończenia.

  1. Pisząc tekst, wprowadź tyle znaków słowa, ile znasz, a następnie naciśnij F5 (bez naciskania klawisza modyfikującego VoiceOver). Na niektórych klawiaturach konieczne może okazać się naciśnięcie klawiszy Fn-F5.

  2. Naciskaj klawisz ze strzałką w dół, aż usłyszysz słowo, które brzmi prawidłowo.

  3. Jeśli chcesz wysłuchać pisowni słowa, naciśnij klawisze VO-W-W. Aby usłyszeć słowo przeliterowane fonetycznie, naciśnij VO-W-W-W.

  4. Gdy usłyszysz słowo, którego chcesz użyć, naciśnij spację.

    Wybrane słowo zastąpi wprowadzony tekst.