macOS High Sierra

Korzystanie z funkcji Ważne miejsca

Możesz przypisać do dowolnego elementu ważne miejsce, aby szybko przechodzić do tego elementu bez nawigowania. Na przykład, ustaw ważne miejsce na przycisku Nowa wiadomość na pasku narzędzi aplikacji Mail, a następnie używaj tego ważnego miejsca, aby przechodzić bezpośrednio do tego przycisku (gdy Mail jest otwarty).

Jeśli ustawisz ważne miejsce na rzeczy której status lub wartość mogą się zmieniać, możesz używać tego ważnego miejsca do monitorowania danej rzeczy bez konieczności przechodzenia do niej.

Możesz ustalić maksymalnie dziesięć ważnych miejsc. Jeśli używasz czynności VoiceOver, możesz przyporządkować do dziesięciu różnych ważnych miejsc do każdej czynności.

  • Aby ustawić ważne miejsce dla danego elementu, naciśnij VO-Shift-[numer ważnego miejsca]. Jeśli dane ważne miejsce jest już używane dla innej rzeczy, nowa rzecz zastąpi istniejącą.

  • Jeśli chcesz przejść do danego miejsca, naciśnij klawisze VO-[numer ważnego miejsca].

    Możesz także użyć menu wyboru ważnego miejsca. Aby je wyświetlić, naciśnij VO-Shift-X.

  • Aby usłyszeć opis ważnego miejsca, naciśnij VO-Command-[numer ważnego miejsca].

  • Aby słyszeć zmiany wartości w danym ważnym miejscu, naciśnij VO-Command-Shift-[numer ważnego miejsca]. Aby VoiceOver przerwał powiadamianie o zmianie wartości danego elementu, naciśnij polecenie ponownie.

  • Aby usunąć ważne miejsce, przejdź do niego, naciskając VO-[numer ważnego miejsca], a następnie naciśnij VO-Shift-[numer ważnego miejsca].

Przy użyciu Narzędzia VoiceOver możesz przypisywać polecenia ważnych miejsc do klawiszy lub gestów.

Po przejściu do ważnego miejsca w tabeli, na liście lub na stronie internetowej, możesz od razu rozpocząć interakcję z danym elementem (nie musisz używać dodatkowego polecenia).

Z ważnych miejsc można korzystać w różnych układach klawiatur.