macOS High Sierra

Przeciąganie i upuszczanie rzeczy

Możesz przeciągać rzeczy z jednego miejsca i upuszczać je w innym miejscu. Podczas rozpoczynania przeciągania na ekranie musi być widoczne zarówno miejsce początkowe, jak i miejsce docelowe.

Korzystanie z poleceń

 1. Przesuń kursor VoiceOver do rzeczy, a następnie naciśnij klawisze VO-, aby oznaczyć tę rzecz do przeciągania i upuszczania.

  Aby wraz z poleceniem użyć modyfikatora, naciśnij i przytrzymaj VO-, aż wyświetlone zostanie menu Przeciąganie i upuszczanie, a następnie wybierz modyfikator.

 2. Przesuń kursor VoiceOver w miejsce, w którym chcesz upuścić oznaczoną rzecz, a następnie użyj jednego z poniższych poleceń w celu upuszczenia oznaczonych rzeczy:

  • W miejscu kursora: VO-.

  • Przed kursorem: VO-<

  • Za kursorem: VO->

Jeśli przed rozpoczęciem operacji wybrany został modyfikator, po upuszczeniu rzeczy VoiceOver użyje tego modyfikatora do wykonania wszelkich czynności specjalnych. Na przykład, jeśli upuszczasz oznaczony plik w Finderze z użyciem modyfikatora Option, VoiceOver powieli ten plik.

Korzystanie z myszy

Podążanie za wskaźnikiem myszy może być włączone lub wyłączone.

 1. Przesuń kursor VoiceOver do rzeczy, którą chcesz przesunąć.

  Jeśli podążanie za myszą jest wyłączone, naciśnij klawisze VO-Command-F5, aby przesunąć kursor VoiceOver do tego miejsca.

 2. Sprawdź, czy wskaźnik myszy wskazuje tę rzecz, naciskając klawisze VO-F5.

 3. Zablokuj przycisk myszy, naciskając klawisze VO-Command-Shift-Spacja.

 4. Przesuń kursor VoiceOver do miejsca docelowego.

  Jeśli podążanie za myszą jest wyłączone, naciśnij klawisze VO-Command-F5, aby przesunąć wskaźnik myszy do miejsca docelowego.

 5. Naciśnij klawisze VO-F5, aby upewnić się, że wskaźnik myszy wskazuje miejsce docelowe.

 6. Odblokuj przycisk myszy, naciskając klawisze VO-Command-Shift-Spacja.

Przeciąganie do ważnego miejsca

Jeśli w kategorii Polecenia w Narzędziu VoiceOver polecenia dotyczące ważnego miejsca (Upuść oznaczoną rzecz) zostały przypisane do klawiszy lub gestów, możesz przeciągać elementy do tego samego ważnego miejsca.

 1. Oznacz rzecz do przeciągnięcia, a następnie użyj jednego z poleceń przypisanych do klawisza lub gestu.

  VoiceOver poprosi o naciśnięcie klawisza numerycznego dla ważnego miejsca, w którym rzecz ma zostać upuszczona, a następnie upuści oznaczoną rzecz w tym ważnym miejscu, przed nim lub za nim.

 2. Po upuszczeniu kursor VoiceOver powróci do pierwotnego położenia. Powtórz tę czynność dla każdej rzeczy, która ma zostać upuszczona w danym ważnym miejscu.

Oznaczona rzecz pozostaje dostępna do ponownego upuszczenia, dopóki znajduje się na ekranie lub dopóki nie oznaczysz następnej rzeczy do przeciągnięcia i upuszczenia.