macOS High Sierra

Nawigacja po powiadomieniach

Powiadomienia pojawiają się w prawym górnym rogu ekranu. Zależnie od ustawień w preferencjach powiadomień, powiadomienia otrzymywane są jako banery i alerty.

  • Banery widoczne są na ekranie tylko przez chwilę. Gdy otrzymasz takie powiadomienie, VoiceOver powie nazwę aplikacji (na przykład Mail) oraz krótki opis (na przykład Twoje imię i temat wiadomości email), ale kursor VoiceOver nie zostanie przesunięty do powiadomienia.

  • Alerty pozostają na ekranie do momentu wykonania czynności. Gdy otrzymasz powiadomienie tego typu, VoiceOver powie „alert powiadomienia”, a kursor VoiceOver zostanie automatycznie przeniesiony do powiadomienia i pozostanie tam, aż wykonasz czynność lub przejdziesz w inne miejsce.

  • Nawigacja w powiadomieniu: Naciśnij VO-Strzałka w prawo lub VO-Strzałka w lewo. Gdy usłyszysz czynność, którą chcesz wykonać (np. Zamknij, Odpowiedz, Drzemka lub Później), naciśnij VO-Spacja, aby ją wybrać.

    Możesz także otworzyć daną rzecz, np. wiadomość email, naciskając VO-Shift-Spacja w dowolnym miejscu powiadomienia.

  • Nawigacja do alertu powiadomienia: Jeśli przed wykonaniem czynności przejdziesz poza obszar alertu, możesz do niego wrócić, naciskając VO-F1-F1, aby otworzyć menu wyboru aplikacji. Następnie naciskaj VO-Strzałka w dół, aż usłyszysz Centrum powiadomień, naciśnij VO-Spacja, aby je wybrać,naciskaj VO-Strzałka w dół, aż usłyszysz powiadomienie, które chcesz przeczytać, a następnie naciśnij VO-Spacja, aby je wybrać.

W widoku Powiadomienia w Centrum powiadomień możesz wyświetlać oczekujące powiadomienia. Aby otworzyć Centrum powiadomień, naciśnij VO-M-M, co spowoduje przejście do menu dodatkowych na pasku menu. Naciskaj VO-Strzałka w prawo, aż usłyszysz Centrum powiadomień, a następnie naciśnij VO-Spacja.