macOS High Sierra

Korzystanie z Centrum powiadomień

Centrum powiadomień wyświetla w jednym miejscu informacje z Twoich ulubionych widżetów oraz powiadomienia, na które nie nastąpiła jeszcze żadna reakcja użytkownika.

Zależnie od ustawień, widok Dzisiaj może zawierać różne informacje, np. pogodę, notowania giełdowe oraz wydarzenia lub przypomnienia. Możesz go dostosować, aby wyświetlane były informacje z innych widżetów. W widoku Powiadomienia wyświetlane są powiadomienia aplikacji i systemu.

Pokazywanie i ukrywanie Centrum powiadomień

 • Pokazywanie Centrum powiadomień: Naciśnij VO-M-M, aby przejść do menu dodatkowych na pasku menu. Naciskaj VO-Strzałka w prawo, aż usłyszysz Centrum powiadomień, a następnie naciśnij VO-Spacja.

  Aby przełączać widok Dzisiaj i Powiadomienia, naciśnij klawisze VO-Strzałka w prawo lub VO-Strzałka w lewo.

 • Ukrywanie Centrum powiadomień: Naciśnij klawisz Esc lub klawisze Fn-Tab.

Nawigacja w widokach Dzisiaj lub Powiadomienia

 • Widok Dzisiaj: Wybierz przycisk wyboru, naciskając VO-Spacja, naciśnij VO-Strzałka w dół, aby przejść do obszaru przewijania widżetów, a następnie rozpocznij interakcję z tym obszarem.

  Aby nawigować w tym obszarze, naciśnij VO i klawisz ze strzałką.

 • Widok Powiadomienia: Wybierz przycisk wyboru, naciskając VO-Spacja, naciśnij VO-Strzałka w prawo, aby przejść do tabeli, a następnie rozpocznij interakcję z tą tabelą.

  Aby nawigować po elementach tabeli, naciśnij VO i klawisz ze strzałką.

Edycja widżetu w widoku Dzisiaj

 1. Przejdź do edytowalnego widżetu.

 2. Naciśnij VO-Command-Spacja, aby wyświetlić menu czynności. Naciskaj VO-Strzałka w dół, aż VoiceOver powie „pokaż widok edycji”, a następnie naciśnij Vo-Spacja, aby go wybrać.

 3. Rozpocznij interakcję z widżetem, aby dodać do niego lub usunąć z niego elementy. Na przykład, rozpocznij interakcję z widżetem Giełda, aby dodać lub usunąć symbole akcji.

 4. Gdy skończysz, przerwij interakcję z widżetem, naciśnij VO-Command-Spacja, aby wyświetlić menu czynności, a następnie wybierz „pokaż widok domyślny”.

Usuwanie i dodawanie widżetów w widoku Dzisiaj

 • Usuwanie widżetów: Przejdź na sam dół widoku Dzisiaj, aż usłyszysz Edycja lub Nowy, a następnie naciśnij VO-Spacja, aby wybrać przycisk Edytuj lub Nowy. Naciśnij VO-Strzałka w dół, a następnie rozpocznij interakcję z obszarem przewijania widżetów. W przypadku każdego używanego widżetu VoiceOver informuje o przycisku Usuń, podając również nazwę danego widżetu. Przejdź do przycisku Usuń, a następnie naciśnij VO-Spacja.

  Usunięty widżet dodawany jest do listy rzeczy znajdujących się po prawej stronie obszaru przewijania widżetów, możesz więc później dodać go ponownie.

 • Dodawanie widżetów: Przejdź na sam dół widoku Dzisiaj, aż usłyszysz Edycja lub Nowy, a następnie naciśnij VO-Spacja, aby wybrać przycisk Edytuj lub Nowy. Przechodź dalej, aż VoiceOver powie Nowe widżety, następnie rozpocznij interakcję z obszarem nowych widżetów. Naciśnij VO-Strzałka w prawo, aby przejść do przycisku Dodaj danego widżetu, a następnie naciśnij VO-Spacja. Wybrany widżet dodawany jest na górze widoku Dzisiaj.

Aby zmienić kolejność widżetów w widoku Dzisiaj, musisz usunąć je, a następnie dodać ponownie. Ostatnio dodany widżet pojawia się na górze widoku, zwróć więc uwagę, aby dodawać widżety ponownie w odwrotnej kolejności niż ta, w jakiej mają być wyświetlane.

Pobieranie widżetów z App Store

 • Przejdź na sam dół widoku Dzisiaj, aż usłyszysz Edycja lub Nowy, a następnie naciśnij VO-Spacja, aby wybrać przycisk Edytuj lub Nowy. Przejdź do przycisku App Store na dole widoku dnia dzisiejszego, a następnie naciśnij klawisze VO-Spacja, aby otworzyć App Store.

  Wybrany widżet będzie po pobraniu wyświetlany w widoku dnia dzisiejszego.

Zmienianie preferencji powiadomień

Możesz otworzyć preferencje powiadomień bezpośrednio z widoku Dzisiaj lub z widoku Powiadomienia, aby zmienić ustawienia funkcji Nie przeszkadzać oraz ustawienia powiadomień aplikacji i systemu.

 • Przejdź do przycisku preferencji powiadomień, znajdującego się w prawym dolnym rogu widoku, a następnie naciśnij VO-Spacja. Centrum powiadomień zostanie zamknięte, a otworzone zostaną preferencje.

W preferencjach klawiatury możesz utworzyć skrót otwierający Centrum powiadomień.